Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Jaunsardze
Jaunsardze

 Kā kļūt par jaunsargu

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Jaunsargam ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda. 

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Jaunsardzes un informācijas centrs par bērna dalību kustībā «Jaunsardze» mācību gada sākumā slēdz līgumu ar viņa likumisko pārstāvi. Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu.

Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz gadu, ja jaunsargs  vai likumiskais pārstāvis kārtējā mācību gada sākumā iesniedzis noslēgtajā līgumāparedzēto ārsta izziņu.

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz Jaunsardzes un informācijas centra Novada nodaļas jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu –anketu (1. pielikums).

Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks ― 3 mēneši.

Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu: Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.”

Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

Jaunsargu devīze ― “Augsim Latvijai!”

Jaunsargu bonusi

JIC novadu administratīvās robežas

JIC pašvaldību sadalījums novada nodaļās

Papildu informācijai: 

1.NOVADS

Jaunsardzes un informācijas centra
1. novada nodaļas vadītājs Andris Spricis
Tālr. +371 63222860, mob. tālr. +371 26332814
Fakss +371 63222861
E-pasts: 1novads@jic.gov.lv 

1. novada nodaļas jaunsargu instruktoru kontaktinformācija

2.NOVADS

Jaunsardzes un informācijas centra
2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis
Tālr. +371 64622813, mob. tālr. +371 26166063
Fakss +371 64622814
E-pasts: 2novads@jic.gov.lv  

2. novada nodaļas jaunsargu instruktoru kontaktinformācija

3.NOVADS

Jaunsardzes un informācijas centra 
3. novada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne
Mob. tālr. +371  26172685
E-pasts: 3novads@jic.gov.lv 

3. novada nodaļas jaunsargu instruktoru kontaktinformācija

4.NOVADS

Jaunsardzes un informācijas centra
4. novada nodaļas vadītājs Nauris Burtnieks
Mob. tālr. +371  25732091
E-pasts: 4novads@jic.gov.lv 

4. novada nodaļas jaunsargu instruktoru kontaktinformācija

5.NOVADS

Jaunsardzes un informācijas centra
5. novada nodaļas vadītājs Andis Ābelīts
Mob. tālr. +371  25757961
E-pasts: 5novads@jic.gov.lv 

5. novada nodaļas jaunsargu instruktoru kontaktinformācija

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010