Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Ziņas par iestādi > Vēsture
Vēsture

Informācija par iestādes vēsturi 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 754, 15.12.2015., kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, tika mainīts līdzšinējais iestādes nosaukums uz Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC). No 2016. gada janvāra rekrutēšanas funkciju pilnībā pārņēma Nacionālie bruņotie spēki (NBS) un JIC vairs nenodarbojas ar rekrutēšanas funkciju, bet gan ar Jaunsardzes darbību un sabiedrības informēšanas pasākumiem.

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs (RJC) izveidots 2010. gada 1. janvārī ar Ministru kabineta 2009. gada 26. oktobra rīkojumu nr. 731 "Par valsts aģentūras "Tēvijas sargs" un Jaunsardzes centra reorganizāciju".

Viena no RJC pamatfunkcijām bija rekrutēšana. Pārņemot no NBS rekrutēšanas funkciju, RJC Rekrutēšanas un organizācijas nodaļas uzdevums bija izveidot jaunu rekrutēšanas sistēmu, kas būtu efektīvāka un elastīgāka jaunajos valsts ekonomikas apstākļos.

RJC vēsturi veido Jaunsardzes centra, valsts aģentūras "Tēvijas sargs" un NBS Rekrutēšanas un atlases centra darbība. Plašākam ieskatam – par Jaunsardzes centra un "Tēvijas sarga" vēsturi. 

Jaunsardzes centrs 

Līdz ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 1991. gada 23. augustā tika pieņemts likums "Par Latvijas Republikas Zemessardzi", kas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militarizēts sabiedrības pašaizsardzības formējums. Tās paspārnē 1992. gadā tika izveidota Zemessardzes jaunatnes organizācija – Jaunsardze. Gadu gaitā tā izveidojās par lielāko jaunatnes kustību Latvijā, apvienojot vairāk nekā 8000 zēnu un meiteņu vecumā no 10 līdz 21 gadiem.

2003. gada nogalē tika izveidots Jaunsardzes centrs kā Aizsardzības ministrijas pakļautības iestāde, kas sadarbojās ar mācību iestādēm visā Latvijā un vienlaikus arī ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām, par galveno izvirzot pilsonisko audzināšanu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Jaunsardze kā interešu izglītības virziens sekmē jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā, patriotismu, pilsonisko apziņu, biedriskumu, drošsirdību, fizisko spēju un disciplīnas attīstīšanu.

 

Valsts aģentūra "Tēvijas sargs"

Valsts aģentūras "Tēvijas sargs" vēsture sakņojas 1992. gadā, kad pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas klajā nāca militārā avīze "Tēvijas Sargs". 1999. gadā avīze pārtapa par žurnālu "Tēvijas Sargs". 2000. gadā žurnāla "Tēvijas Sargs" redakcija tika izveidota par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošu bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tēvijas sargs". Kā visu žurnāla "Tēvijas Sargs" redakcijas tiesību un saistību pārņēmēja tā turpināja pildīt galveno funkciju – militārā žurnāla "Tēvijas Sargs" sagatavošanu un izdošanu, informējot lasītājus par aizsardzības nozares svarīgākajiem notikumiem, jaunumiem bruņojumā un militārajā tehnikā, par militārajām aktualitātēm pasaulē un Latvijā, popularizējot Latvijas bruņoto spēku vēsturi un šodienu. Žurnālu abonē gan Latvijā, gan ārzemēs.

Pieaugot BOV SIA "Tēvijas sargs" kapacitātei, 2004. gada 1. novembrī reorganizācijas rezultātā uz tās bāzes Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pārraudzībā tika izveidota valsts aģentūra "Tēvijas sargs", kas ne tikai izdeva militāro žurnālu "Tēvijas Sargs", bet sagatavoja arī televīzijas raidījumu "Laiks vīriem?" un kopā ar nevalstiskajām organizācijām īstenoja dažādus ar valsts aizsardzības jomu saistītus projektus.

2007. gadā aģentūra nodrošināja un pilnveidoja centralizētās iespieddarbu sistēmas darbību Aizsardzības ministrijas un NBS vajadzībām. 2009. gadā tika uzsākta sadarbība ar NATO TV kanālu.

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010