Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Iesniegums
Noteikumi
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Jaunsardze > Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtība
Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtība
Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010