Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Aptauja|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Pakalpojumi
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Oficiālā vēstule
Vakances
Fotogalerija
Video galerija
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Normatīvie akti
Normatīvie akti
Jaunsardzes attīstības plāns 2015. – 2024. gadam.
Jaunsardzes un informācijas centra nolikums
Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra rīkojums Nr. 731 „Par valsts aģentūras „Tēvijas sargs” un Jaunsardzes centra reorganizāciju”
Militārā dienesta likums
Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010