Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Aptauja|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Pakalpojumi
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Oficiālā vēstule
Vakances
Fotogalerija
Video galerija
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Kontaktinformācija
Kontaktinformācija

Kontakti:
K. Valdemāra iela 10/12,
Rīga, LV-1473, Latvija
Tālr. +371 67335388,
fakss +371 67335384
E-pasts: jic@jic.gov.lv
Visiem darbiniekiem ir šāds e-pasts:vards.uzvards@jic.gov.lv

Rekvizīti:
Jaunsardzes un informācijas centrs
Reģ.Nr.90009222536
PVN reģ. nr.LV90009222536
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Valsts kase, TRELLV22
LV98TREL2100657001000

Darba laiks:


Darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
s Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.
 

Jaunsardzes un informācijas centra direktora pieņemšanas laiks:


Ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta, no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 Jaunsardzes un informācijas centrā K. Valdemāra ielā 10/12, 205. kabinetā. Tālr. +371 67335388

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un eparakstus (sīkāka informācija par eparakstu - www.eparaksts.lv/lv vai vērsties iestādē ar iesniegumu, to neparakstot ar elektronisko parakstu, bet izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).


Centra direktors


Aivis Mirbahs
Tālrunis: 67335394
Plānošanas un organizācijas departaments
  Departamenta direktors: Juris Juškāns
Tālrunis: 67335367
 
Plānošanas nodaļa  
 

Nodaļas vadītāja: Laura Kiseļova
Tālrunis: 67335363 

 
  Vecākais eksperts mācību un metodiskajos jautājumos/Sporta metodiķis: Iveta Murāne
Tālrunis:67335374
 
  Vecākais eksperts audzināšanas jautājumos: Judīte Suharevska
Tālrunis: 67335373
 
  Sabiedrisko attiecību speciāliste: Vineta Žilinska
Tālrunis: 67335389
 
  Sporta metodiķis: Gatis Berdinskis
Tālrunis:67335386
 
  Projektu vadītājs/sporta metodiķis: Inga Dambe
Tālrunis:67335392
 
     
Administratīvā nodaļa    

Administratīvās nodaļas vadītāja: Biruta Salcēviča
Tālrunis: 67335370

Lietvede: Zigrīda Krauze
Tālrunis: 67335388

Jurists:Marija Kalvāne
Tālrunis: 67335372

Personāla speciālists: Signe Stalberte
Tālrunis: 67335351

Vecākā grāmatvede: Sanita Ceriņa
Tālrunis: 67335337

MTL uzskaites un algu grāmatvede: Ieva.Eihenberga-Baumerte
Tālrunis: 67335361
  Grāmatvedis: Baiba Pavlovska
Tālrunis: 67335371
   
Nodrošinājuma nodaļa
  Nodrošinājuma nodaļas vadītājs: Jurģis Pavlovskis
Tālrunis: 67335387
  Iepirkuma speciāliste: Evija Bokaldere
Tālrunis: 67335368
  Saimniecības pārzinis: Artis Behmanis
Tālrunis: 67335360
  Vecākā ekonomiste: Guna Eglāja
Tālrunis: 67335369
  IT tīkla administrators: Algimants_Kantans
Tālrunis: 67335390
  Vecākais referents: Alisa Dunkina
Tālrunis:67335362
 

Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Mārtiņš Tisenkopfs
Tālrunis: 28651395 

  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Lolita Zbitkovska
Tālrunis: 26378680
  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Jānis Nille
Tālrunis: 20270928
   
Militārās informācijas departaments


Direktore - galvenā redaktore: Līga Lakuča
Tālrunis: 67335383
   
Audiovizuālā nodaļa

Nodaļas vadītājs: Guntars Skrējāns
Tālrunis: 67335385
 

Audiovizuālā nodaļas vadītāja vietnieks: Olga Fjodorova
Tālrunis: 67335376

 
 

Reportiere: Diāna Selecka

Tālrunis: 67335375

 

žurnālists: Edijs Freimanis
Tālrunis: 67335365

Video operators: Intars Atstupens
Tālrunis: 67335366

Video operators: Raimonds Ābele
Tālrunis: 67335366

Video operators: Armīns Janiks
Tālrunis: 67335366

Videoinženieris: Artis Logins
Tālrunis: 67335364

Fotoredaktors/fotogrāfs: Gatis Dieziņš
Tālrunis: 67335399

Fotogrāfs: Normunds Mežiņš
Tālrunis: 67335399

Videoinženieris: Egīls Karols
Tālrunis: 67335364

Video operators: Ēriks Kukutis

Tālrunis: 67335356 

 

Fotogrāfs: Gatis Indrēvics

Tālrunis: 67335356 

 
 

Video operators: Juris Stoļarovs
Tālrunis: 67335366 

 
 Militārās informācijas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Aigars Nesters
Tālrunis: 67335391

Literārā redaktore: Rasma Priekule
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors: Inga.Freidenfelde
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors:Ieva Ozoliņa
Tālrunis: 67335391

Žurnālists: Jānis Kušķis
Tālrunis: 67335391
  Žurnālists:  Dzoanna Eglīte
Tālrunis: 67335385
  Žurnālists: Taivo Trams
Tālrunis: 67335385

Tehniskais redaktors: Aļona Savicka

Tālrunis: 67335385

Jaunsardzes departaments


Direktors: Ansis Strazdiņš
Tālrunis:67335380, 25618734
   

1. novada nodaļaNovada nodaļas vadītājs: Dainis Karols
- Kalna iela - 6, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26166064, 1novads@jic.gov.lv

Vecākā referente: Imandra Švēde - Grīnberga
- Kalna iela - 6, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26165849

Talsu novada jaunsargu vienība: Jolanta Jurkeviča
Tālrunis: 28632869
- Laucienes pamatskola, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
- Talsi, Kalna iela 6
- Sabiles vidusskola, Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads
- Stendes pamatskola, Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads
- Talsu pamatskola, Gaismas iela 1, Talsi
- Talsu pamatskola

Rojas novada jaunsargu vienība:
- Rojas vidusskola, Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads
- Rojas vidusskola


Talsu novada jaunsargu vienība: Ilmārs Deksnis
- Laidzes pamatskola, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
Tālrunis: 29196567

Talsu novada jaunsargu vienība: Gatis Tālbergs
- Valdemārpils vidusskola (Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads)
- Pūņu pamatskola (Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads)
- AM VAMOIC valdījumā esošajā objektā (Kalna iela 6, Talsi, Talsu novads)
- Laidzes profesionālā vidusskola (Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads)
Tālrunis: 27794294


Druvas novada jaunsargu vienība: Aivars Tērauds
- Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads)
- Jaunlutriņu pamatskola (Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus novads)
Tālrunis: 28364086

Dundagas novada jaunsargu vienība: Vilnis Šteinblūms
- Dundagas vidusskola (Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads)
Mērsraga novada jaunsargu vienība:
- Mērsraga vidusskola (Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads)
Talsu novada jaunsargu vienība: 
- Vandzenes pamatskola („Skola” , Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads)
Tālrunis: 26336909
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Aivars Tērauds
- Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads)
- Jaunlutriņu pamatskola (Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus novads)
Tālrunis: 28364086

 
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Raivo Tuka
- Saldus tehnikums (Kalnsētas 24, Saldus, Saldus novads)
Tālrunis: 26165848

 
 

Brocēnu novada jaunsargu vienība: Jānis Pūpols
- Brocēnu vidusskola (Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads)
- Saldus Sporta skola, Jelgavas iela 6, Saldus
Tālrunis: 22045264

 
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Ainars Lapa
- Kalnu vidusskola (Kalni, Kalnu iela-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads)
Tālrunis: 26165850

 
 

Saldus novada jaunsargu vienība: Aiga Andersone
- Kalnu vidusskola ( Bērzu-1, Nīgrandes pag., Nīgrandes skola, Saldus novads)
- Pampāļu pamatskola ( "Pampāļu pamatskola", Pampāļi, Saldus novads)
- Ezeres pamatskola (Centra iela-5, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads)
Tālrunis: 22349605

 
 

Kuldīgas novada jaunsargu vienība: Viesturs Zviedris
- Kuldīgas Centra vidusskola (Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads)
- Vārmes pamatskola (Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads)
- Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola (Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads)
Alsungas novada jaunsargu vienība:
- Alsungas vidusskola (Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads)
Tālrunis: 26165856

 
 

Kuldīgas novada jaunsargu vienība: Nauris Bērzups
- Padures pamatskola (Padures pagasts, Kuldīgas novads)
- Vilgāles pamatskola (Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads)
Tālrunis: 28273865

 
 

Aizputes novads jaunsargu vienība: Kaspars Rudītis
- Kazdangas pils (Jaunatnes gatve, Kazdangas pagasts, Aizputes novads)
Skrundas novads jaunsargu vienība:
- Nīkrāces pamatskola (Dārza iela, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads)
- Skrundas vidusskola (Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads)
Tālrunis: 26165847

 

Pāvilostas novada jaunsargu vienība: Miķelis Emīls Horna
- Pāvilostas vidusskola (Pāvilosta, Stadiona iela 6)
Tālrunis: 26163834

 

Aizputes novada jaunsargu vienība: Laimonis Grundmanis
- Aizputes vidusskola (Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads)
- Aizputes pagasta pamatskola (Rokasbirze,Aizputes pagasts,Aizputes novads)
- Kandavas l/s tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība (Cīravs pagasts, Aizputes novads)
- Dzērves pamatskola ( Cīravas pagsts, Aizputes novads)
Skrundas novads jaunsargu vienība:
- O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola (Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads)
Durbes novads jaunsargu vienība:
- A.Spāģa Dunalkas pamatskola (Durbes novads, Dunalkas pagasts, Skola)
Tālrunis: 26165882

 

Priekules novada jaunsargu vienība: Spodris Cīrulis
- Priekules vidusskola (Aizputes iela 1, Priekule, Priekules
- Virga pamatskola  ("Gaismas" Virgas pagasts, Priekules novads)
- Krotes pamatskola ( Krote, Bunkas pag., Priekules novads)
Aizputes novada jaunsargu vienība:
- Kalvene pamatskola (Skolas 1, Kalvenes pag., Aizputes novads)
Tālrunis: 29240356

 

Grobiņas novada jaunsargu vienība: Ivars Lādēns
- Grobiņas ģimnāzija (Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas novads)
- Kapsēdes pamatskola (Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads)
Durbes novada jaunsargu vienība: 
- Durbes vidusskola (Durbe, Skolas 5a, Durbes novads)
Liepājas pilsēta: 
- Liepājas Centra sākumskola (Ūliha iela 33, Liepāja)
- Liepājas J. Čakstes 10. vidusskola (Rožu iela 10)
- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (Rīgas iela 50, Liepāja)
Tālrunis: 24835514

 

Liepājas pilsēta: Varis Jansons
- Liepājas 15. vidusskola (O.Kalpaka iela 96, Liepāja)
Tālrunis: 29427757

 

Liepājas pilsēta: Sandra Kipste
- Tiek komplektētas grupas Liepājas pilsētā
Tālrunis: 26044564

 

Vaiņodes novada jaunsargu vienība: Andris Ceriņš
- Vaiņodes vidusskola (Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads)
Rucavas novada jaunsargu vienība: 
- Rucavas pamatskola (Rucavas pagasts, Rucavas novads)
- Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads)
Priekules novada jaunsargu vienība:
- Gramzdas pamatskola (Gramzda, Skolas 4, Priekules novads)
Nīcas novada jaunsargu vienība: 
- Nīcas vidusskola (Nīca, skolas 14, Nīcas novads)
Tālrunis: 26991237

 

Liepājas pilsēta: Pēteris Rudzinskis
- Liepājas 2.vidusskola (Liedaga iela 5, Liepāja)
Tālrunis: 26165846

 

Priekules novada jaunsargu vienība: Daina Garoza
- Kalētu pamatskola (Liepu aleja 4, Kalētu pagasts, Priekules novads)
Rucavas novada jaunsargu vienība:
- Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads)
Tālrunis: 26165855

 

Ventspils pilsētas: Staņislavs Krauze
- Ventspils 4.vidusskola (Rīgas 12a, Ventspils)
Ventspils novada 
- Ugāles  vidusskola (Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)
- Užavas pamatskola ("Kalves", Užavas  pagasts, Ventspils novads)
- Tārgales pamatskola (Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads)
Tālrunis: 25966396

 

Ventspils novada jaunsargu vienība: Mārtiņš Irbe
- Ventspils Profesionālā vidusskola ( Saules 15, Ventspils)
Tālrunis: 27862936

 

Ventspils pilsētas: Raimonds Zelčs
- Ventspils 3.vidusskola
- Ventspils pilsētas  5.pamatskola
Tālrunis: 25625658


Ventspils pilsētas: Ģirts Upmalis
- Ventspils 1.ģimnāzija
- Ventspils centra skola (tiek komplektētas grupas)
Tālrunis: 27125124

 

 Ventspils novada jaunsargu vienība: sabiedriskais instruktors Artūrs Sproģis
- Piltenes vidusskola (Lielā-13, Piltene, Ventspils novads)
- Ugāles  vidusskola (Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)
Tālrunis: 26122179

 

Auces novada jaunsargu vienība: Andris Pērkons
- Bēnes vidusskola (Bēne, Jelgavas iela 24, Auces novads)
- Auces vidusskola (Auce, J.Mātera 11, Auces novads)
Dobeles novada jaunsargu vienība:
- Zemessardzes  51. kājnieku bataljona atbildības teritorija
- Jaunpils vidusskola (Jaunpils, Jaunpils pagasts,  Jaunpils novads)
Tālrunis: 26165853

 

Tērvetes novada jaunsargu vienība: Lauris Gelba
- Tērvetes pamatskola (Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
- Augstkalnes vidusskola ("Ezerpils", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads)
Tālrunis: 29870695

 

Tukuma novada jaunsargu vienība: Armands Kotke
- Tukuma novada domes valdījumā esoša ēka (Melnezera iela 1, Tukums)
- Pūres pamatskola ("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
Kandavas novada jaunsargu vienība: 
- Pūres pamatskola
- Zantes pamatskola (Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads)
Tālrunis: 26165854

 

Tukuma novada jaunsargu vienība: srž. Juris Grīslītis
- Zemgales vidusskola (Slampes pag., Tukuma nov.)
- Džūkstes pamatskola ("Džūkstes skola", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
Engures novada jaunsargu vienība:
- Smārdes pamatskola (Smārde, Engures nov.)
- Engures vidusskola (Skolas-7, Engures pag., Engures nov.)
Kandavas novada jaunsargu vienība: 
- Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums (Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads)
- Kandavas internātvidusskola (Kandava, Talsu iela 18A, Kandavas novads)
Tālrunis: 26681088

 

2. novada nodaļa
Novada nodaļas vadītājs: Juris Lelis
Tālrunis: 26166063, 2novads@jic.gov.lv Vecākā referente: Valentīna Volodjko
Tālrunis: 26165857  Rugāju novada jaunsargu vienība: Jānis Rakstiņš
- Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads, LV-4570
Tālrunis: 26187668 Balvu novada jaunsargu vienība: Guntis Liepiņš
- Balvu Valsts ģimnāzija, Dārza iela 2, Balvi, LV-4501
- Stacijas pamatskola, Skolas iela 12, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
Balvu novada jaunsargu vienība: Guntis Liepiņš
- Tilžas vidusskola, Tilža, Raiņa iela 15, Balvu novads, LV-4572
Tālrunis: 26165825 Kārsavas novada jaunsargu vienība: Gunārs Lelis
- Kārsavas vidusskola, Vienības iela 101, Kārsava,
- Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5717
Tālrunis: 26165843 Ludzas novada jaunsargu vienība: Ivars Novožilovs
- Ludzas pilsētas ģimnāzija,  Blaumaņa iela 4,Ludza, LV-5701
Ciblas novada jaunsargu vienība: Ivars Novožilovs
- Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709
- Pušmucovas pamatskola, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, LV-5742
Tālrunis: 28625187 Rēzeknes pilsētas jaunsargu vienība: Juris Gedušs
- Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV-4604 Tālrunis: 26165836
Sabiedriskais instruktors: Uldis Lupiks
- Rēzeknes internatpamatskola – attīstības centrs, Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 26389313 Rēzeknes pilsētas jaunsargu vienība: Deniss Morozs
- Rēzeknes 2. vidusskola, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, LV-4601
- Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra ielā 33, Rēzekne, LV-4600
- Rēzeknes 4. vidusskola, Viļānu iela 2, Rēzekne, LV-4600
- Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11, Rēzekne, LV-4600
Tālrunis: 26165838  Dagdas novada jaunsargu vienība: Pēteris Šņukuts
- Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
- PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674
Tālrunis: 25619677Krāslavas novada jaunsargu vienība: Ēriks Daņiļevičs
- Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N. Rancāna iela 4,Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
- Krāslavas Valsts ģimnāzija, Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601
- Robežnieku pamatskola, Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, LV-5666
Tālrunis: 26100538 Daugavpils pilsētas jaunsargu vienība: Jānis Mežulis
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
- Daugavpils 16. vidusskola, Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
- Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 22032806  Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jaunsargu vienība: Jānis Dārziņš
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 29112027 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jaunsargu vienība: Inta Gaidele-Ivanova
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 28367139 Ilūkstes novada jaunsargu vienība: Andris Dudels
- Ilūkstes 1. vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Daugavpils novada jaunsargu vienība: Andris Dudels
- Salienas vidusskola, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads,
LV-5469
- Špoģu vidusskola, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
- Biķernieku pamatskola, Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,
LV-5440
- Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki  Naujenes pagasta, Daugavpils novads, LV-5458
Tālrunis: 28344558Aglonas novada jaunsargu vienība: Jānis Šņukuts
- Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona, LV-5304
- Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 26165835Rēzeknes novada jaunsargu vienība: Ivars Kļaviņš
- Maltas 1.vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 27614360Preiļu novada jaunsargu vienība: Valērijs Pastars
- Preiļu 2.vidusskola,  A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301
Riebiņu novada jaunsargu vienība: Valērijs Pastars
- Riebiņu vidusskola, Liepu iela 21, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Vārkavas novada jaunsargu vienība: Valērijs Pastars
- Vārkavas vidusskola, Vecvārkava, Skolas iela 4, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
Līvānu novada jaunsargu vienība: Valērijs Pastars
- Rudzātu vidusskola, Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Tālrunis: 28375152Līvānu novada jaunsargu vienība:
- Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV-5316
- Rožupes pamatskola, Skolas iela 2, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327
Tālrunis:


Jēkabpils pilsētas jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Jēkabpils Agrobiznesa koledža,  Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200
- Jēkabpils pamatskola, Rīgas 200 a, Jēkabpils, LV-5202
Salas novada jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Salas vidusskola, Skolas iela 3, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Krustpils novada jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 26165834Aknīstes novada jaunsargu vienība: Maigurs Kalniņš
- Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
- Neretas novada jaunsargu vienība: Maigurs Kalniņš
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Tālrunis: 25627874

Sabiedriskais instruktors: Ģirts Milaknis
- Viesītes vidusskola, Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Tālrunis: 26108527
Sabiedriskais instruktors: Guntars Rožlapa
- Sūnu pamatskola, Skolas iela 1, Kūkas, Krustpils novads, LV-5222
Tālrunis: 26108527Viļānu novada jaunsargu vienība: Ivars Kļaviņš 
- Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
- Dekšāru pamatskola, Nākotnes iela 2, Dekšāres, Viļānu novads, LV-4614
Tālrunis: 27614360Rēzeknes novada jaunsargu vienība: Romāns Seilis - Zundāns (līdz 30.aprīlim) (no 28.03. Kristīne Bondarenko, tālr.29157962)
- Nautrēnu vidusskola, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
- Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 13,Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Tālrunis: 20218393Zilupes novada jaunsargu vienība: Valerijs Meškovskis
- Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751
– Pasienes vidusskola, Pasiene, Zilupes novads, LV-5732
Tālrunis: 28303493Viļakas novada jaunsargu vienība: Valentīns Keišs
- Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
- Viļakas pamatskola, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
- Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Baltinavas novada jaunsargu vienība: Valentīns Keišs
- Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Tālrunis: 29478420Jēkabpils novada jaunsargu vienība: Lāsma Lūse
- Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads
Jēkabpils pilsētas jaunsargu vienība: Lāsma Lūse
- Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 1, Jēkabpils, LV-5202
- Jēkabpils pamatskola, Rīgas 200 a, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 26166067

 3. novada nodaļaNovada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne

Tālrunis: 26172685, 3novads@jic.gov.lv

Vecākā referente: Sandra Luņina
Tālrunis: 26165880
 

 

 
  Rīgas Ļatgales priekšpilsētas jaunsargu vienība

Uldis Andruškēvičs 20074970
- BJC "Daugmale" (Jēkabpils ielā 19a, Rīga)
Brigita Gailāne 26117034
- Rīgas kristīgā vidusskola (A.Deglava 3, Rīga)
Arvīds Gailāns 26165817
- Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola (Maskavas iela 197, Rīga)

 
  Rīgas Kurzemes priekšpilsētas jaunsargu vienība Arvīds Gailāns 26165817
- Rīgas Imantas vidusskola (Kurzemes prospekts 158, Rīga)
Mareks Šekstello 29427604
- Rīgas 19.vidusskola (Miglas iela 9, Rīga)
 
  Rīgas Ziemeļu rajona jaunsargu vienība Ronalds Mandelis 29242411
- Rīgas 28.vidusskola (Sliežu iela 23, Rīga)
 
  Valmieras pilsētas jaunsargu vienība Ojārs Ābols 27893947
- Valmieras Valsts ģimnāzija (L.Paegles ielā 40, Valmiera)
Gatis Ceriņš 26165830
- Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (Zvaigžņu iela 4, Valmiera)
- Valmieras Pārgaujas sākumskola (Meža iela 12a, Valmiera)
 
 

Alojas novada jaunsargu vienība

Jānis Voicišs 28625975
- Alojas Ausekļa vidusskola (Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads)
- Staiceles vidusskola (Sporta 4, Staicele, Alojas novads)
- Ozolmuižas pamatskola (Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads)
 
 

Amatas novada jaunsargu vienība

Egils Kaimiņš 27893949 
- Amatas pamatskola (Lielā iela 10, Ieriķi, Amatas novads)
- Nītaures pamatskola ("Nītaures skola", Nītaures pag., Amatas novads)
- Drabešu internātpamatskola (Drabešu pagasts, Amatas novads)
 
 

Babītes novada jaunsargu vienība

Jānis Tipuks 26466875
Babītes vidusskola’ (Jūrmalas iela 17, Piņķi Babītes pagasts, Babītes novads)
 
 

Bauskas jaunsargu vienība 

Zigurds Klējs 27893941
Bauskas novada Bērnu un jauniešu centrs (Rīgas iela 8, Bauska, Bauskas novads)
 
 

Bauskas novada jaunsargu vienība

Jānis Ārmanis 27872239 
- Mežotnes pamatskola (Mežotnes pagasts, Bauskas novads)
- Mežgaļu pamatskola (Mežgaļu skola, Brunavas pagasts, Bauskas novads)
- Īslīces vidusskola (Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas novads)
- Griķu pamatskola (Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads)

 
 

Beverīnas novada jaunsargu vienība

Ojārs Ābols 27893947
- Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola (Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads)
Ritvars Leitens 29256617
- Trikātas pamatskola ("Gaismaskalns",  Trikātas pagasts, Beverīnas novads)

 
 

Burtnieku novada jaunsargu vienība

Ojārs Ābols 27893947
- Burtnieku vidusskola (Burtnieku pagasts, Burtnieku novads)
- Matīšu pamatskola (Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads)
- Ēveles pamatskola ("Ēveles skola", Ēvele, Burtnieku novads)
- Rencēnu pamatskola (Parka 1, Rencēni,, Burtnieku novads)

 
 

Carnikavas novada jaunsargu vienība

Gunārs Strazdiņš 26024753
- Carnikavas pamatskola (Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads)

 
  Cēsu novada jaunsargu vienība

Guntars Norbuts 26114413
- Cēsu sanatorijas internātskola - rehabilitācijas centrs (Bērzaines iela 34, Cēsis)
- NBS Instruktoru skola (Valmieras iela 8, Cēsis)
Rāmuļu pamatskola (Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads)
- Arnolds Bahmanis 28354463
- Cēsu 1. pamatskola (Gaujas iela 17, Cēsis)
- Cēsu Pilsētas vidusskola (L.Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads)

 
 

Garkalnes novada jaunsargu vienība

Ziedonis Ločmelis 26004539
- Garkalnes vidusskola (Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes novads)

 
 

Ikšķiles novada jaunsargu vienība

Agris Purviņš 28780763
- Ikšķiles vidusskola (Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads)

 
 

Inčukalna novada jaunsargu vienība

Andis Ansviesulis 26347369
- Inčukalna pamatskola (Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads)
Arturs Šmaukstelis 29620498
- Vangažu vidusskola (Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads)

 
 

Jaunpiebalgas novada jaunsargu vienība

Dzintars Puķīte 26540872
- Jaunpiebalgas vidusskola (Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)

 
 

Kocēnu novada jaunsargu vienība

Ojārs Ābols 27893947
- Jaunburtnieku pamatskola (Pamatskola, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads)

 
 

Krimuldas novada jaunsargu vienība

Andis Zariņš 28360073
- Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (Lēdurga, Krimuldas novads)

 
 

Ķeguma novada jaunsargu vienība

vakance 
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas 10, Ķegums)

 
 

Līgatnes novada jaunsargu vienība

Egils Kaimiņš 27893949
- Līgatnes vidusskola (Strautu iela 4. Līgatne, Līgatnes novads)

 
 

Limbažu novada jaunsargu vienība

Māris Skrīvelis 29121882
- Limbažu novada ģimnāzija (Rīgas iela 23, Limbaži, Limbažu novads)
- Umurgas pamatskola (Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads)
Andis Zariņš 28360073
- Pāles pamatskola (Pāles skola, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052)
- K.Baumaņa Viļķenes pamatskola (Viļķenes pagasts, Limbažu novads)
Liene Zilberte 27113023
- Vidrižu pamatskola („Ābeles”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads)
- Lādezera pamatskola (Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads)

 
 

Mālpils novada jaunsargu vienība

Egils Kaimiņš 27893949
- Mālpils vidusskola (Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads)

 
 

Mārupes novada jaunsargu vienība

Arvīds Gailāns 26165817
- Jaunmārupes pamatskola (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads)
Kaspars Sallinens 28810756
- Mārupes vidusskola (Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads)

 
 

Mazsalacas novada jaunsargu vienība

Gatis Ceriņš 26165830
- Mazsalacas vidusskola (Parka iela 30, Mazsalaca, Mazsalacas novads)

 
 

Naukšēnu novada jaunsargu vienība

Gatis Ceriņš 26165830
- Naukšēnu novada vidusskola (Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)
- SKII "Naukšēni" (Naukšēnu muiža, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)

 
 

Olaines novada jaunsargu vienība

Anita Kasakovska 26376788
- Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads)

 
 

Pārgaujas novada jaunsargu vienība

Guntars Norbuts 26114413
- Stalbes vidusskola (Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV- 4151)
- Stalbes vidusskola, Filiāle "Raiskuma pamatskola" (Alejas 2a, Auciems, Raiskuma p., Pārgaujas novads)

 
 

Priekuļu novada jaunsargu vienība

Jurijs Kokins 26165819
- Priekuļu vidusskola (Priekuļi, Cēsu prospekts 46, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads)
Arnolds Bahmanis 28354463
- Liepas pamatskola (Rūpnīcas iela12, Liepas pagasts,Priekuļu novads)
- Mārsnēnu pamatskola („Gaismas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads)

 
 

Raunas novada jaunsargu vienība

Jurijs Kokins 26165819
- Raunas vidusskola (Skolas iela 1, Rauna, Raunas novads)
Vladimirs Kovriga 26184997
- Drustu pamatskola (Skolas iela 7, Drusti, \Raunas novads)

 
 

Rundāles novada jaunsargu vienība

Jānis Ārmanis 27872239
- Pilsrundāles vidusskola (Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads)

 
 

Rūjienas novada jaunsargu vienība

Gatis Ceriņš 26165830
- Rūjienas vidusskola (Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads)
- Rūjienas sākumskola (Skolas iela 24, Rūjiena, Rūjienas novads)

 
 

Salacgrīvas jaunsargu vienība

Ojārs Liedeskalniņš 26165828
- Salacgrīvas vidusskola (Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads)

 
 

Salacgrīvas novada jaunsargu vienība

Liene Zilberte 27113023
- Liepupes vidusskola (Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas novads)
- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola (Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads)

 
 

Salaspils novada jaunsargu vienība

Kristaps Kancāns 26339163
- Salaspils 1.vidusskola (Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils novads)

 
 

Saulkrastu novada jaunsargu vienība

Gunārs Strazdiņš 26024753
- Saulkrastu vidusskola (Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads)
- Zvejniekciema vidusskola (Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu lauku teritorija)

 
 

Smiltenes novada jaunsargu vienība

Mārtiņš Latvers 28625759
- Smiltenes ģimnāzija (Dakteru iela 27, Smiltene)
- Smiltenes centra vidusskola (Dārza ielā 17, Smiltene)
- Smiltenes tehnikums ("Kalnamuiža 10", Smiltenes pagasts, Smiltenes novads)
- Grundzāles pamatskola (Tilta iela 6, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes pamatskola (Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes speciālā internātpamatskola (Internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724)
- Trīspakalnu pamatskola (Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads)
- Blomes pamatskola (Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads)

 
 

Stopiņu novada jaunsargu vienība

Rihards Rozenbaums 29137220
- Ulbrokas vidusskola ("Vālodzes", Stopiņu novads)

 
 

Strenču novada jaunsargu vienība

Ritvars Leitens 29256617
- Strenču novada vidusskola (Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads)
- Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle (Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads)

 
 

Valkas novada jaunsargu vienība

Ritvars Leitens 29256617
- Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs “Mice” (Semināra iela 27, Valka)

 
 

Vecpiebalgas novada jaunsargu vienība

Jurijs Kokins 26165819
- Vecpiebalgas vidusskola (Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
Guntars Norbuts 26114413
- Skujenes pamatskola (Vecskujene, Skujenes pagasts, Vecpiebalgas novads )

 

4. novada nodaļa

   
 

Novada nodaļas vadītājs:

Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov. LV-3011, 25663896

 
  Vecākā referente: Jūlija Loginova  
  Novada e-pasts: 4 novads  
  Jelgavas novada  jaunsargu vienība: Daina Kleinberga
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela 22, Jelgava)

Tālrunis: 26165859

Jelgavas novada  jaunsargu vienība: Renārs Valdmanis
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā, Dambja iela - 22, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 26171386

 
   Jelgavas novada  jaunsargu vienība: Oskars Karls
- Kalnciema vidusskola, Valgunde, Valgundes pag.,Jelgavas nov., LV-3017
Tālrunis: 26165811
 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienība: Dmitrijs Liss
- Kalnciema vidusskola, Valgunde, Valgundes pag.,Jelgavas nov., LV-3017
- Svētes pamatskola (Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov.)
Tālrunis: 20388775

Jelgavas novada  jaunsargu vienība:

Ēriks Grinevics (T.29652698) sabiedriskais instruktors

- Elejas vidusskola (Meža prospekts 5, Eleja, Jelgavas novads) un Vilces pamatskola (Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads)
- Sesavas pamatskola („Vienības”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads)
- SARC Elejas filiāle un Lielplatones pagasta bērni - Lielplatones jaunsargu centrā"Tīsu bāze"

Ozolnieku novada  jaunsargu vienība:
- Ozolnieku vidusskola (Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads)
- Garozas pamatskolas (Salgales pag., Ozolnieku novads)
- Teteles pamatskola ( Skolas 11, Tetele, Ozolnieku novads)
- Salgales pamatskola (Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads)

Jelgavas novada  jaunsargu vienība:

Juris Ozols (T.28938253) sabiedriskais instruktors

- Aizupes pamatskola (Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads)
- Zaļenieku pamatskola (Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads)

Edmunds Miķelsons (T.26743741) sabiedriskais instruktors
Andris Marcinkēvičs (T.20222652) sabiedriskais instruktors

- Vircavas vidusskolas Platones filiāle ("Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads)

Artūrs Vaselis (T.26670356) sabiedriskais instruktors

- Staļģenes vidusskola (Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads) 

Ivs Vaļģis (22412887) sabiedriskais instruktors

- Līvbērzes pagasts

 
   Aizkraukles jaunsargu vienība: Gints Kokins
- Aizkraukles pilsētas sākumskola, Rūpniecības iela 10, Aizkraukle, LV-5101
- I.Gaiša Kokneses vidusskola, Parka iela 27, Koknese, LV-5113
Tālrunis: 26165805
 
   Skrīveru jaunsargu vienība: Normunds Raubiška
- A.Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
- Jaunjelgavas vidusskola, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, LV-5134, Tālrunis: 27850449
 
   Gunārs Strazdiņš 26024753
- Rīgas Teikas vidusskola (Aizkraukles iela 14, Rīga)
- Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" (Silciema iela 3, Rīga)
 
  Rīgas Zemgales priekšpilsētas jaunsargu vienība

Kaspars Sallinens 28810756
- Sporta klubs „Aurora” (Cieceres iela 9, Rīga)
Arvīds Gailāns 26165817
- Ziemeļvalstu ģimnāzija (Paula Lejiņa iela 12, Rīga)
- Ziepniekkalna sākumskola (Vienības gatve 184, Rīga)
Herberts Bruža 29366330
- Rīgas Jauno tehniķu centrs (Bauskas iela 88, Rīga)

 
  Vecumnieku novada jaunsargu vienība

Gunārs Puziņš 28626574
- Skaistkalnes vidusskola (Skolas iela 5, Skaistkalne, Vecumnieku novads)
- Stelpes pamatskola (Stelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads)
Igors Kazakovs 20356441
- Misas vidusskola (Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads)

 
  Ogres novada jaunsargu vienība

Gunvaldis Kalva 26178014
- Ogres Valsts Ģimnāzija (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads)
- Ogres pamatskola (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads)
- Madlienas vidusskola (Madlienas pagasts., Ogres novads)
- Ķeipenes pamatskola (Ziedu iela 3, Ķeipene, Ogres novads)

Kristians Vuļs 25541886

Ķeguma novada jaunsargu vienība
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas 10, Ķegums)
Ogres novada jaunsargu vienība
- Suntažu vidusskola (Suntaži, Ogres novads)

 

 
  Lielvārdes novada jaunsargu vienība

Uldis Kristapurs 26318385
- Jumpravas vidusskola (Ozolu ielā 14, Jumprava, Lielvārdes novads)
Vakance 
- Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola (Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes novads)

 
  Baldones novada jaunsargu vienība 

Juris Kārkliņš 26849342
Baldones novada dome (“Pārupes”, Baldone, Baldones novads)

 
  Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienība

Aleksandrs Terentjevs 27841366
- LSPA (Brīvības gatve 333, Rīga)
- Rīgas sanatorijas internātpamatskola (Brīvības gatve 384a, Rīga)
- Rīgas 45.vidusskola (Ropažu 34, Rīga)
- Rīgas 63.vidusskola (Baltezera 6, Rīga)

Kaspars Čāmāns 28616228
- Rīgas Juglas vidusskola (Kvēles iela 64, Rīga)
- Mežciema pamatskola (Hipokrātu iela 29, Rīga)

 
  Kristaps Kancāns 26339163
- O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola (Skrindu iela 1, Rīga)
 
  Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienība

Jānis Šķesteris 22173166
- Kauguru vidusskola (Raiņa iela 118, Jūrmala)

Mareks Šekstello 29427604
- Pumpuru vidusskola (Kronvalda iela 8, Jūrmala)
- Lielupes vidusskola (Aizputes iela 1a, Jūrmala)
- Majoru vidusskola (Rīgas iela 3, Jūrmala)
Ilze Ledauniece 26530661
- Jūras Skautu osta (Tīklu iela 17, Jūrmala)

 
  Iecavas novada jaunsargu vienība

Dainis Kravals 22022053
Iecavas vidusskola (Skolas iela 37, Iecava, Iecavas pagasts)

 
  Ropažu novada jaunsargu vienība

Rihards Rozenbaums 29137220
- Ropažu vidusskola (Ropaži, Ropažu novads)

 
  Ķekavas novada jaunsargu vienība

Anita Kasakovska 26376788
- Ķekavas vidusskola (Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas novads)
- Baložu vidusskola (Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads)

 
  Sējas novada jaunsargu vienība

Andis Ansviesulis 26347369
- Lojas kultūras nams (Loja, Sējas novads)

 
  Siguldas novada jaunsargu vienība

Andis Ansviesulis 26347369
- Siguldas novada Jaunrades centrs (Skolas iela 3, Sigulda)
- Mores pamatskola (Siguldas iela 15, More, Mores pagasts, Siguldas novads)

 
   Pļaviņu jaunsargu vienība: Imants Kravalis
- Pļaviņu novada ģimnāzija,  Daugavas iela 101, Pļaviņas, LV-5120
Tālrunis: 25618444
 
  Ādažu novada jaunsargu vienība

Juris Šinkūns 27080031
- Ādažu vidusskola (Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads)

 

 

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010