Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Kontaktinformācija
Kontaktinformācija

Kontakti:
K. Valdemāra iela 10/12,
Rīga, LV-1473, Latvija
Tālr. +371 67335388,
fakss +371 67335384
E-pasts: jic@jic.gov.lv
Visiem darbiniekiem ir šāds e-pasts:vards.uzvards@jic.gov.lv

Rekvizīti:
Jaunsardzes un informācijas centrs
Reģ.Nr.90009222536
PVN reģ. nr.LV90009222536
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Valsts kase, TRELLV22
LV98TREL2100657001000

Darba laiks:


Darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
s Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.
 

Jaunsardzes un informācijas centra direktora pieņemšanas laiks:


Ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta, no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 Jaunsardzes un informācijas centrā K. Valdemāra ielā 10/12, 205. kabinetā. Tālr. +371 67335388

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un eparakstus (sīkāka informācija par eparakstu - www.eparaksts.lv/lv vai vērsties iestādē ar iesniegumu, to neparakstot ar elektronisko parakstu, bet izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).


Centra direktors


Aivis Mirbahs
Tālrunis: 67335394
Plānošanas un organizācijas departaments
  Departamenta direktors: Juris Juškāns
Tālrunis: 67335367
 
Plānošanas nodaļa  
 

Nodaļas vadītājs: Aivis Šaicāns
Tālrunis: 67335363 

 
  Vecākais eksperts mācību un metodiskajos jautājumos/Sporta metodiķis:
Tālrunis:67335374
 
  Vecākais eksperts audzināšanas jautājumos: Judīte Suharevska
Tālrunis: 67335373
 
  Sabiedrisko attiecību speciāliste: Vineta Žilinska
Tālrunis: 67335389
 
  Sporta metodiķis: Gatis Berdinskis
Tālrunis:67335386
 
  Projektu vadītājs/sporta metodiķis:
Tālrunis:67335392
 
  Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos: Ēriks Kārkliņš
Tālrunis:67335357
 
 

Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos: Dainis Gudermanis
Tālrunis:67335386

 
Administratīvā nodaļa    

Administratīvās nodaļas vadītāja: Biruta Salcēviča
Tālrunis: 67335370

Lietvede: Anita Grietēna
Tālrunis: 67335388

Jurists: Harijs Šemelis
Tālrunis: 67335385

Personāla speciālists: Signe Stalberte
Tālrunis: 67335351

Vecākā grāmatvede: Sanita Ceriņa
Tālrunis: 67335337

MTL uzskaites un algu grāmatvede: Aiga Šneidere
Tālrunis: 67335361
  Grāmatvedis: Baiba Pavlovska
Tālrunis: 67335371
  Vecākais referents: Marija Kalvāne
Tālrunis: 67335372
Nodrošinājuma nodaļa
  Nodrošinājuma nodaļas vadītājs: Jurģis Pavlovskis
Tālrunis: 67335387
  Iepirkuma speciāliste: Evija Bokaldere
Tālrunis: 67335368
  Saimniecības pārzinis: Egijs Rassa
Tālrunis: 67335360
  Vecākā ekonomiste: Sanita Rūsa
Tālrunis: 67335369
  Vecākais referents: Aija Klāne
Tālrunis:67335362
  Apgādes speciālists: Uldis Šulcs
Tālrunis: 67335360
  Apgādes speciālists: Eduards Bokšs
Tālrunis: 67335380
Militārās informācijas departaments


Direktore - galvenā redaktore: Līga Lakuča
Tālrunis: 67335383
   
 Militārās informācijas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Aigars Nesters
Tālrunis: 67335391

Literārā redaktore: Rasma Priekule
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors: Inga Freidenfelde
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors: Zigrīda Krauze
Tālrunis: 67335391

Žurnālists: Jānis Kušķis
Tālrunis: 67335391
  Žurnālists:  Džoanna Eglīte
Tālrunis: 67335385
  Žurnālists: Taivo Trams
Tālrunis: 67335385
 

Tehniskais redaktors: Aļona Savicka
Tālrunis: 67335391

   

1. novada nodaļaNovada nodaļas vadītājs: Andris Spricis
- Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324
Tālrunis: 26332814; 63369010
e-pasts: 1novads@jic.gov.lv


Vecākā referente: Imandra Švēde - Grīnberga
- Kalna iela - 6, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 63222860

Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Dāvis Brizga
Tālrunis: 26554963


Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Arta Strazdiņa
Tālrunis: 25400956

Laucienes pamatskola (Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads) Jolanta Jurkeviča (T.28632869)
Talsi, Kalna iela 6 
Sabiles vidusskola (Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads) 
Stendes pamatskola (Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads) 
Talsu pamatskola (Gaismas iela 1, Talsi) 
Talsu pamatskola 
Rojas vidusskola (Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads) 
Rojas vidusskola

Laidzes pamatskola (Laidzes pagasts, Talsu novads) Ilmārs Deksnis (T.29196567)
 

Valdemārpils vidusskola (Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads) štvsrž. Gatis Tālbergs (T.27794294)
Pūņu pamatskola (Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov.)  
Kalna iela 6, Talsi, Talsu novads)

 
 

Dundagas vidusskola (Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads)  Vilnis Šteinblūms (T.26336909) 
Mērsraga vidusskola (Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads)

 
 

Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads) Aivars Tērauds (T.26197054)
Jaunlutriņu pamatskola (Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus novads)

 
 

Saldus tehnikums (Kalnsētas 24, Saldus, Saldus novads) Raivo Tuka (T.26165848)

 
 

Zirņu pamatskola ("Zirņu pamatskola", Zirņu pagasts, Saldus novads) kpr. Vitālijs Buduls (T.22450115)
Saldus tehnikums (Kalnsētas 24, Saldus, Saldus novads)

 
 

Brocēnu vidusskola (Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads) Jānis Pūpols (T.22045264)
Saldus Sporta skola (Jelgavas iela 6, Saldus)

 
 

Kalnu vidusskola (Kalni, Kalnu iela-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads) Ainars Lapa (T.26165850)

 
 

Kalnu vidusskola ( Ventas-1, Nīgrandes pag., Nīgrandes skola, Saldus novads)  Aiga Andersone (T.22349605)  
Pampāļu pamatskola ("Pampāļu pamatskola", Pampāļi, Saldus novads) 
Ezeres pamatskola (Centra iela-5, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads)

 

Kuldīgas Centra vidusskola (Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads) Viesturs Zviedris (T.26165856)
Vārmes pamatskola (Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads)  
Vānes pamatskola (Prātnieki, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads)  
Alsungas vidusskola (Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads)

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Liepājas iela 31, Kuldīga) Henrijs Liepājnieks (T.29277759)

 

Kazdangas pils (Jaunatnes gatve, Kazdangas pagasts, Aizputes novads) Kaspars Rudītis (T.26165847)
Nīkrāces pamatskola (Dārza iela, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads) 
Skrundas vidusskola (Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads) 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Liepājas iela 31, Kuldīga)

 

Pāvilostas vidusskola (Pāvilosta, Stadiona iela 6) Miķelis Emīls Horna (T.26163834)

 

Aizputes vidusskola (Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads) Laimonis Grundmanis (T.26165882)
Krotes pamatskola (Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads) 
Aizputes pagasta pamatskola (Rokasbirze, Aizputes pagasts, Aizputes novads) 
Kandavas l/s tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība (Cīravs pagasts, Aizputes novads) 
Dzērves pamatskola ( Cīravas pagsts, Aizputes novads) 
A.Spāģa Dunalkas pamatskola (Durbes novads, Dunalkas pagasts) 
Kalvenes pamatskola (Skolas iela-1, Kalvenes pagasts, Aizputes novads)

 

Grobiņas ģimnāzija. Grobiņa, Skolas iela 1 Ivars Lādēns (T.24835514)
Kapsēdes pamatskola (Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads) 
Liepājas Centra sākumskola (Liepāja, Toma iela 19)   
O. Kalpaka 15. vidusskola  (Liepāja, O. Kalpaka iela 96) 
DALP 5. vidusskola (Liepāja, 1905. gada iela) 
J.Čakstes 10. vidusskola (Liepāja, Alejas iela 16) 
Ata  Kronvalda Durbes pamatskola (Durbe, Skolas iela 5a)

 

Liepājas 15. vidusskola (O.Kalpaka iela 96, Liepāja) Varis Jansons (T.29427757)

 

Vaiņodes vidusskola (Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads)  Andris Ceriņš, (T.26991237)
Rucavas pamatskola (Rucavas pagasts, Rucavas novads) 
Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads) 
Bārtas pamatskola (Grobiņas novads, Bārtas pagasts)

 

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Liedaga 5, Liepāja, LV-3416; Mārtiņš Dīriņš (T.26794342)

 

Kalētu pamatskola (Liepu aleja 4, Kalētu pagasts, Priekules novads)  Daina Garoza (T.26165855)
Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads)

 

Ventspils 4.vidusskola (Rīgas 12a, Ventspils) Mārtiņš Irbe (T.27862936)
Puzes pamatskola (Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads) 
Puzes pamatskola  
Tārgales pamatskola (Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads) 
Ances pamatskola (Ance, Ances pagasts, Ventspils novads)

 

Ventspils 4.vidusskola (Rīgas 12a, Ventspils) Renārs Valdmanis (T.26171386)


Ventspils Profesionālā vidusskola (Saules 15, Ventspils) Mārtiņš Irbe (T.27862936)

 

Piltenes vidusskola (Lielā-13, Piltene, Ventspils novads) (T.) sabiedriskais instruktors
Ugāles  vidusskola (Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)

 

 

2. novada nodaļa
Novada nodaļas vadītājs: Juris Lelis
Tālrunis: 26166063, 2novads@jic.gov.lv Vecākā referente: Valentīna Volodjko
Tālrunis: 26165857

  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Lolita Zbitkovska
Tālrunis: 26378680
 
   Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Raimonds Broks
Tālrunis: 25496981
 


Tilžas vidusskola,Raiņa iela 15, Tilža,  Balvu novads, LV-4572 Guntis Liepiņš, 26165825
Balvu Valsts ģimnāzija, Dārza iela 2, Balvi, LV-4501Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570 Jānis Rakstiņš, 26187668 
- Eglaines pamatskola, Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads 
- Bērzpils vidusskola, Dārza iela 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576 
- Stacijas pamatskola, Skolas iela 12, Kubulu pagasts, Balvu novads 
- Balvu Valsts ģimnāzija, Dārza iela 2, Balvi, LV-4501Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594 Valentīns Keišs, 29135726
- Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, Rekava, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587 
- Viļakas pamatskola, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 
- Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 
- Viduču pamatskola,  „Pienenes”, Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586Kārsavas vidusskola, Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 Gunārs Lelis, 26165843
- Malnavas koledža, Malnava, p.n. Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701 Ivars Novožilovs,  28625187
- Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas novads, LV-5709 
- Pušmucovas pamatskola,  Pušmucova, Ciblas novads, LV-5742Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV-4604 Juris Gedušs, 29472009Rēzeknes 2. vidusskola, Dārzu ielā 17, Rēzekne, LV-4600 Vakanta
Rēzeknes 4. vidusskola, Viļānu  iela 2, Rēzekne, LV-4601 
Rēzeknes 3. vidusskola, 18.novembra iela 33, Rēzekne, LV-4600 
Rēzeknes Tehnikums, Varoņu iela 11, Rēzekne, LV-4604Maltas vidusskola,  Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV-4639 Ivars Kļaviņš,  27614360
- Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5208 
- Dekšāru pamatskola, Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4614Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Pēteris Šņukuts,  25619677
- PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601 Ēriks Daņiļevičs, 28344495    
- Robežnieku pamatskola, Skolas iela 1, Robežnieki, Krāslavas novads, LV-5666 
- Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslava, LV-5601Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401 Jānis Mežulis, 26394862
- Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477Ilūkstes 1. vidusskola,      Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401 (bāzes vieta - noliktava) Jānis Dārziņš, 29112027   
- Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401 
- Daugavpils 16. vidusskola, Rēzeknes iela 1, Daugavpils, LV-5422 
- Salienas vidusskola, Centrāles iela 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469 
- Daugavpils 13. vidusskola, Valkas 4a, Daugavpils, LV-5417
Lāčplēša iela 20, DaugavpilsLāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401 (bāzes vieta - noliktava) Inta Gaidele-Ivanova, 28367139  
- Špoģu vidusskola,Šosejas ielā 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, Lāčplēša iela 20, Daugavpils 
- Daugavpils 12. vidusskola, Kauņas iela 8, Daugavpils 
- J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Komunālā iela 2, DaugavpilsAglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Jānis Šņukuts, 26165835Preiļu 2.vidusskola, A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301 Jānis Ozoliņš, 27880638
- Riebiņu vidusskola, Liepu iela 21, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5326


Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV-5316
Rožupes pamatskola, Skolas iela 2, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200 Normunds Pastars, 26165834
- Salas vidusskola, Skolas iela 3, Salas novads, LV-5230 
- Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, Krustpils novads, LV-5202Rīgas iela 199, Jēkabpils (bāzes vieta - noliktava) Lāsma Lūse, 26166067
- Jēkabpils pamatskola, Rīgas iela 192, Jēkabpils, LV-5202 
- Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 1, Jēkabpils, LV-5202 
- Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola,       "Marinzeja", Atašienes  pagasts, Krustpils novads, LV-5211 
- Sūnu pamatskola,  Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV – 5222Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19, Aknīstes novads, Aknīstes pagasts Maigurs Kalniņš, 25627874
"Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Neretas novads, Neretas pagasts"Viesītes vidusskola, Valņu iela 7, Viesīte, LV-5237 Ģirts Milaknis, 20218393
Rites pamatskola,  “Cīruļi”, Rites pagasts, Viesītes novads, LV-5228Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 Valerijs Meškovskis, 28303493
Pildas pamatskola, Pilda Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733Daugavpils 17. vidusskola, Valmieras iela 5, Daugavpils, LV-5404 Ilmārs Suhockis, 27886947
Duagavpils Krievu vidusskola- licejs,  Tautas 59, Daugavpils, LV-5404

Daugavpils 3.vidusskola, Raiņa iela 29, Daugavpils, LV-5401 Vilis Kusiņš, 27887269
Daugavpils 9.vidusskola, 18. novembra iela 47, Daugavpils, LV-5401 
Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naijenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5458 
Biķernieku pamatskola, Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440  Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs, Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601 Uldis Lupiks, 26389313  

3. novada nodaļaNovada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne

Tālrunis: 26172685, 3novads@jic.gov.lv

Vecākā referente: Sandra Luņina
Tālrunis: 26165880

  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Jānis Nille
Tālrunis: 20270928
 
  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Kaspars Pidiks
Tālrunis: 27344062
 
  Alūksnes jaunsargu vienība: Inese Marķitāne  
- E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Glika iela 10, Alūksne
- Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela 14, Alūksne
Tālrunis: 25619030
 
 
Alūksnes novada jaunsargu vienība: Inese Marķitāne 
- Liepnas vidusskola (Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads)
Tālrunis: 25619030
 
 
Alūksnes novada jaunsargu vienība: Juris Ozoliņš
- Jaunlaicenes pamatskola (Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes novads)
Tālrunis: 26165824
 
 
Alojas novada jaunsargu vienība: Jānis Voicišs  
- Alojas Ausekļa vidusskola (Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads)
- Staiceles vidusskola (Sporta 4, Staicele, Alojas novads)
- Ozolmuižas pamatskola (Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads)
Tālrunis: 28625975
Jānis Bakmanis 
- Staiceles sporta profesionālā vidusskola (Sporta iela 4,Staicele, Alojas novads)
Tālrunis: 29177705
 
 
Amatas novada jaunsargu vienība: Egils Kaimiņš
- Amatas pamatskola (Lielā iela 10, Ieriķi, Amatas novads)
- Nītaures vidusskola ("Nītaures skola", Nītaures pag., Amatas novads)
- Drabešu internātpamatskola (Drabešu pagasts, Amatas novads)
Tālrunis: 27893949
 
 
Apes novada jaunsargu vienība: Juris Ozoliņš
- D.Ozoliņa Apes vidusskola (Pasta iela 26, Ape, Apes novads)
- Gaujienas speciālā internātpamatskola (Gaujienas pag., Apes novads)
- O.Vācieša Gaujienas vidusskola (Gaujiena Gaujienas pag., Apes novads)
- Sikšņu pamatskola (Vidaga, Virešu pag., Apes novads)
Tālrunis: 26165824
 
 
Beverīnas novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola (Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads)
Tālrunis: 27893947

- Trikātas pamatskola ("Gaismaskalns",  Trikātas pagasts, Beverīnas novads)
Tālrunis:
 
 
Burtnieku novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Burtnieku Ausekļa vidusskola (Burtnieku pagasts, Burtnieku novads)
- Matīšu pamatskola (Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads)
- Ēveles pamatskola ("Ēveles skola", Ēvele, Burtnieku novads)
- Rencēnu pamatskola  (Parka 1, Rencēni,, Burtnieku novads)
Tālrunis: 27893947
 
 

Cesvaines novada jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Cesvaines vidusskola (Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads)
Tālrunis: 20271365

 
 

Cēsu novada jaunsargu vienība: Guntars Norbuts
- Cēsu sanatorijas internātskola - rehabilitācijas centrs (Bērzaines iela 34, Cēsis)
- NBS Instruktoru skola (Valmieras iela 8, Cēsis)
- Rāmuļu pamatskola (Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads)
Tālrunis: 26114413
Arnolds Bahmanis
- Cēsu 1. pamatskola (Gaujas iela 17, Cēsis)
- Cēsu Pilsētas vidusskola (L.Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads)
Tālrunis: 28354463

 
 

Ērgļu novada jaunsargu vienība: Kristīne Puziņa
- Ērgļu vidusskola (Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu novads)
- Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola („Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads)
- Priekuļu tehnikums (Ērgļi, Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads)
Tālrunis: 28626793

 
 

Gulbenes novada jaunsargu vienība: Arnis Cāns 26165826
- Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skola (Skolas iela 10A, Gulbene)
Lāsma Gabdulļina
- Gulbenes 2.vidusskola (Līkā iela 21, Gulbene)
- Gulbenes 2.vidusskolas internāts (Līkā iela 19 a, Gulbene)
- Stāķu pamatskola ("Stāķi 7", Stradu pagasts, Gulbenes novads)
- Lejasciema vidusskola (Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads)
- Lizuma vidusskola (Lizums, Lizuma pag. Gulbenes novads)
Tālrunis: 26165827
Arnis Cāns
- Gulbīša vidusskola (Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads)
- Galgauskas pamatskola (Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
Tālrunis: 26165826

 
 

Jaunpiebalgas novada jaunsargu vienība:
- Jaunpiebalgas vidusskola (Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
Tālrunis:

 
 

Krimuldas novada jaunsargu vienība: Andis Zariņš
- Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (Lēdurga, Krimuldas novads)
Tālrunis: 28360073

 
 

Kocēnu novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Jaunburtnieku pamatskola (Pamatskola, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads)
Tālrunis: 27893947

 
 

Limbažu novada jaunsargu vienība: Māris Skrīvelis
- Limbažu novada ģimnāzija (Rīgas iela 23, Limbaži, Limbažu novads)
- Umurgas pamatskola (Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis: 25617558
Andis Zariņš
- Pāles pamatskola (Pāles skola, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052)
- K.Baumaņa Viļķenes pamatskola (Viļķenes pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis:28360073
Liene Rozenberga
- Limbažu 3.vidusskola (Parka iela 38, Limbaži)
- Vidrižu pamatskola („Ābeles”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads)
- Lādezera pamatskola (Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis:27113023

 
 

Līgatnes novada jaunsargu vienība: Egils Kaimiņš
- Līgatnes vidusskola (Strautu iela 4. Līgatne, Līgatnes novads)
Tālrunis: 27893949

 
 

Lubānas novada jaunsargu vienība: Lita Meistere 25413592, Sandis Kļaviņš 22153249
- Lubānas vidusskola (Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads)

 
 

Madonas jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Madonas pilsētas 1.vidusskola (Valdemāra bulvāris 6, Madona)
Tālrunis: 20271365

 
 

Madonas novada jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Dzelzavas pamatskola ("Dzelzavas pils", Dzelzava, Madonas novads)
Tālrunis: 20271365
Jānis Švika 20271365, 
- Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola (Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads)

- Kalsnavas pamatskola Vesetas iela6, Jaunkalsnava, Madonas novads)
- Liezēres pamatskola (Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads)
Tālrunis: 20205856
Lita Meistere 25413592, Sandis Kļaviņš 22153249
- Degumnieku pamatskola (Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads)
Sandis Kļaviņš
Barkavas pamatskola (Skolas iela 1, Barkava, Madonas novads)
Tālrunis: 22153249
Oskars Kančs
- Barkavas Profesionālā vidusskola (Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads)
Tālrunis: 26165820

 
 

Mazsalacas novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Mazsalacas vidusskola (Parka iela 30, Mazsalaca, Mazsalacas novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Naukšēnu novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Naukšēnu novada vidusskola (Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)
- SKII "Naukšēni" (Naukšēnu muiža, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Pārgaujas novada jaunsargu vienība: Guntars Norbuts
- Stalbes vidusskola (Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV- 4151)
Tālrunis: 26114413

 
 

Priekuļu novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Priekuļu vidusskola (Priekuļi, Cēsu prospekts 46, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads)
Tālrunis: 26165819
Arnolds Bahmanis
- Liepas pamatskola (Rūpnīcas iela12, Liepas pagasts,Priekuļu novads)
- Mārsnēnu pamatskola („Gaismas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads)
Tālrunis: 2835446

 
 

Raunas novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Raunas vidusskola (Skolas iela 1, Rauna, Raunas novads)
Tālrunis: 26165819
Vladimirs Kovriga
- Drustu pamatskola (Skolas iela 7, Drusti, Raunas novads)
Tālrunis: 26184997

 
 

Rūjienas novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Rūjienas vidusskola (Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads)
- Rūjienas sākumskola (Skolas iela 24, Rūjiena, Rūjienas novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Salacgrīvas jaunsargu vienība: Ojārs Liedeskalniņš
- Salacgrīvas vidusskola (Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads)
Tālrunis: 26165828
Salacgrīvas novada jaunsargu vienība: Liene Rozenberga
- Liepupes vidusskola (Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas novads)
- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola (Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads)
Tālrunis: 27113023

 
 

Smiltenes novada jaunsargu vienība: Mārtiņš Latvers
- Smiltenes vidusskola (Dakteru iela 27, Smiltene)
- Smiltenes vidusskola (Dārza ielā 17, Smiltene)
- Smiltenes vidusskola (Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads)
- Smiltenes tehnikums ("Kalnamuiža 10", Smiltenes pagasts, Smiltenes novads)
- Grundzāles pamatskola (Tilta iela 6, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes pamatskola (Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes speciālā internātpamatskola (Internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724)
- Blomes pamatskola (Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads)
Tālrunis: 28625759

 
 

Strenču novada jaunsargu vienība:
- Strenču novada vidusskola (Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads)
- Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle (Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads)
Tālrunis:

 
 

Valkas novada jaunsargu vienība:
- Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs “Mice” (Semināra iela 27, Valka)
Tālrunis:
- Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  (Raiņa iela 28a, Valka)
- Ērģemes pamatskola (Ērģemes skola, Ērģemes pagasts, Valkas novads)
Tālrunis: 27316145

 
 

Valmieras pilsētas jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Valmieras Valsts ģimnāzija (L.Paegles ielā 40, Valmiera)
Tālrunis: 27893947
Gatis Ceriņš
- Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (Zvaigžņu iela 4, Valmiera)
- Valmieras Pārgaujas sākumskola (Meža iela 12a, Valmiera)
Tālrunis: 26165830
Lita Rozenberga
- Valmieras jaunatnes centrs “Vinda” (Rīgas iela 42, Valmiera)
Tālrunis: 25413592

 
 

Varakļānu novada jaunsargu vienība: Oskars Kančs
- Varakļānu vidusskola (Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads)
Tālrunis: 26165820
Juris Strušels
- Murmastienes pamatskola (Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Varakļānu novads)
Tālrunis: 29478655

 
 

Vecpiebalgas novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Vecpiebalgas vidusskola (Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
Tālrunis: 26165819
Guntars Norbuts
- Skujenes pamatskola (Vecskujene, Skujenes pagasts, Vecpiebalgas novads )
Tālrunis: 26114413

 
 

 

 

4. novada nodaļa

 
 

Novada nodaļas vadītājs: Nauris Burtnieks
Tālrunis: +371 25732091;
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS, Stadiona iela 5, Ozolnieki, LV-3018
Novada e-pasts: 4novads@jic.gov.lv

 
 

Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Jānis Žigurs
Tālrunis: 22024437

Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Normunds Platačs
Tālrunis: +37127852445

 
  Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos: Maigurs Kalniņš
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS, Stadiona iela 5, Ozolnieki, LV-3018
Tālrunis: 20218393
 
 

Vecākā referente: Liene Deržinska
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS, Stadiona iela 5, Ozolnieki, LV-3018
Tālrunis: +371 26658991

 
  Jelgavas pilsētas jaunsargu vienības instruktore: Daina Kleinberga
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela 22, Jelgava, LV-3001)
 Tālrunis: +371 26165859
 
 

Jelgavas pilsētas jaunsargu vienības instruktors: Aigars Saulīte
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela - 22, Jelgava, LV-3001)
Tālrunis: +371 26527546

 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors: Oskars Karls
- Kalnciema vidusskola Valgunde, Valgundes pag, Jelgavas nov., LV-3017
Tālrunis: +371 26165811
 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors: Edmunds Miķelsons
- Vircavas vidusskola („Vircavas vidusskola” ,Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020)
Tālrunis: +371 26743741
 
 

 Jelgavas novada jaunsargu vienības instruktors: Ēriks Grinevics
- Elejas vidusskola (Meža prospekts 5, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023)
- Vilces pamatskola (Skolas iela 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026)
- Sesavas pamatskola (skolas iela-1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034)
- SARC Elejas filiāle un Lielplatones pagasta bērni - Lielplatones jaunsargu centrā "Tīsu bāze" (Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022)

Ozolnieku novada jaunsargu vienības sabiedriskais instruktors: Ēriks Grinevics
- Ozolnieku vidusskola (Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads,  LV-3018)
- Garozas pamatskolas (Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
- Teteles pamatskola (Skolas 11, Tetele, Ozolnieku novads, LV-3042)
- Salgales pamatskola (Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
Tālrunis: +371 29652698

 
 

Aizkraukles novada jaunsargu vienības instruktors: Gints Kokins
- Aizkraukles pilsētas sākumskola (Rūpniecības iela 10, Aizkraukle, LV-5101)
Tālrunis: +371 26165805

 
 

Kokneses novada jaunsargu vienības instruktors: Egijs Šilis
- I.Gaiša Kokneses vidusskola (Parka iela 27, Koknese, LV-5113)
Tālrunis: +371 29404112

 
 

Skrīveru novada jaunsargu vienības instruktors: Normunds Raubiška
- A.Upīša Skrīveru vidusskola (Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125)
Tālrunis: +371 27850449

Jaunjelgavas novada jaunsargu vienības instruktors: Normunds Raubiška
- Jaunjelgavas vidusskola (Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, LV-5134)
- Daudzeses pamatskola (Daudzese, Daudzeses pagasts, LV-5111)
Tālrunis: +371 27850449

 
 

Vecumnieku novada jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Puziņš
- Skaistkalnes vidusskola (Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924)
- Stelpes pamatskola (Stelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925)
Tālrunis: +371 28626574

 
 

Ogres novada jaunsargu vienības instruktors: Gunvaldis Kalva
- Ogres Valsts Ģimnāzija (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001)
- Ogres pamatskola (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001)
- Madlienas vidusskola (Madlienas pagasts, Ogres novads,  LV-5045 )
- Ķeipenes pamatskola (Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062)
Tālrunis: +371 26178014

 
 

Iecavas novada jaunsargu vienības instruktors: Dainis Kravals
Iecavas vidusskola (Skolas iela 39, Iecava, Iecavas novads, LV-3913)
Tālrunis: +371 22022053

 

Auces novada jaunsargu vienības instruktors: Andris Pērkons
Bēnes vidusskola (Bēne, Jelgavas iela 24, Auces novads)
Auces vidusskola (Auce, J. Mātera 11, Auces novads)
Tālrunis: +37126165853

Dobeles novada jaunsargu vienības instruktors: Andris Pērkons
Zemessardzes  51. kājnieku bataljona atbildības teritorija  (Lauku 15, Dobele, LV-3701)
Tālrunis: +37126165853

Jaunpils novada jaunsargu vienības instruktors: Andris Pērkons
Jaunpils vidusskola (Jaunpils, Jaunpils pagasts,  Jaunpils novads)
Tālrunis: +37126165853

 

Tukuma novada jaunsargu vienības instruktors: Armands Kotke 
Tukuma novada domes valdījumā esoša ēka (Melnezera iela 1, Tukums)
Pūres pamatskola ("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
Tālrunis:+37126165854

Kandavas novada jaunsargu vienības instruktors: Armands Kotke 
Zantes pamatskola (Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads)
Tālrunis:+37126165854

 

Viesītes novada jaunsargu vienības instruktors: Ģirts Milaknis 
Viesītes vidusskola, Valņu iela 7, Viesīte, LV-5237
Rites pamatskola,  “Cīruļi”, Rites pagasts, Viesītes novads, LV-5228
Tālrunis:+371 20218393

 

Tukuma novada jaunsargu vienības instruktors: srž. Juris Grīslītis
Zemgales vidusskola (Slampes pag., Tukuma nov.)
Tālrunis +37126681088

Engures novada jaunsargu vienības instruktors: srž. Juris Grīslītis
Smārdes pamatskola (Smārde, Engures nov.)
Tālrunis +37126681088

Kandavas novada jaunsargu vienības instruktors: srž. Juris Grīslītis
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums (Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads) Tālrunis +371 26681088

 

Bauskas novada sabiedriskais jaunsargu vienības instuktors: Jānis Ārmanis
- Mežotnes pamatskola (Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3918)
- Griķu pamatskola (Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901)
- Mežgaļu pamatskola (Mežgaļu skola, Brunavas pagasts, Bauskas novads)
- Īslīces vidusskola (Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914)
Tālrunis: +371 27872239

Rundāles novada sabiedriskais jaunsargu vienības instuktors: Jānis Ārmanis
-Pilsrundāles vidusskola (Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921)
Tālrunis: +371 27872239

 

Iecavas novada jaunsargu vienības instuktors: Dainis Kravals
- Iecavas vidusskola (Skolas iela 39, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 )
Tālrunis: +371 22022053

 

Iecavas novada jaunsargu vienības instuktors: Aigars Saulīte
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela 22, Jelgava, LV-3001)
Tālrunis: +371 26527546

 5. novada nodaļa    
 

 Novada nodaļas vadītājs: Andis Ābelīts
Tālrunis: +371 25757961; 67335376

Vecākā referente: Līga Abakuka
Tālrunis: 67335376

 
   Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Kārlis Garokalns
Tālrunis: 26328287
 
  Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Strazdiņš
- Rīgas Teikas vidusskola (Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1002)
- Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" (Silciema iela 3, Rīga, LV-1079)
Tālrunis: +371 26024753

Saulkrastu novada jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Strazdiņš
- Zvejniekciema vidusskola (Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu lauku teritorija, LV-2161)
- Saulkrastu vidusskola (Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160)
Tālrunis: +371 26024753

 
  Rīgas Zemgales priekšpilsētas jaunsargu instruktors: Arvīds Gailāns
- Ziemeļvalstu ģimnāzija (Paula Lejiņa iela 12, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1029)
- Ziepniekkalna sākumskola (Vienības gatve 184, Rīga, LV-1058)

- Jaunmārupes pamatskola (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166)
- Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola (Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019)
- Rīgas Imantas vidusskola (Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029)
Tālrunis: +371 26165817

 
  Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Andris Skanis
- Juglas vidusskola (Juglas iela 27A, Rīga, LV-1064)
- Mežciema pamatskola (Hipokrāta iela 29, Rīga, LV–1079)
Tālrunis: +371 26697390
 
  Rīgas Latgales priekšpilsētas vienības instruktors: Kristaps Kancāns
- O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola (Skrindu iela 1, Rīga, LV-1003)
Tālrunis: +371 26339163

Salaspils novada jaunsargu vienības instruktors: Kristaps Kancāns
- Salaspils 1.vidusskola (Lauku iela 1, Salaspils,  LV-2121)
Tālrunis: +371 26339163

 
  Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienības instruktors: Jānis Šķesteris
- Kauguru vidusskola (Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016)
Tālrunis: +371 22173166
 
 

 Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienības instruktors:
- Pumpuru vidusskola (Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008)
-  Majoru vidusskola (Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015)
Tālrunis: +371

Rīgas Kurzemes rajona Jaunsargu vienības instruktori:
- Rīgas 19.vidusskola (Miglas iela 9, Rīga, LV-1016)
Tālrunis: +371

 
  Ropažu novada jaunsargu vienības instruktors: Rihards Rozenbaums
- Ropažu vidusskola (Rīgas  iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135)
Tālrunis: +371 29137220

Stopiņu novada jaunsargu vienības instruktors: Rihards Rozenbaums
- Ulbrokas vidusskola („Vālodzes” , Stopiņu novads, LV-2130)
Tālrunis: +371 29137220

 
 

Ķekavas novada jaunsargu vienības instruktore: 
- Ķekavas vidusskola (Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  LV-2123)
- Ķekavas sākumskola (Nākotnes 1a ,Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123)
- Baložu vidusskola (Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112)
Tālrunis: +371

Olaines novada jaunsargu vienības instruktore:
- Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, Olaine, LV-2114)
Tālrunis: +371

 
  Ādažu novada jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Ādažu vidusskola (Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV2164)
Tālrunis: +371 27080031

Rīgas Ziemeļu rajona jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Rīgas 31.viduskola (Skuju iela 11, Rīga, LV-2164)
Tālrunis: +371 27080031

Carnikavas novada jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Carnikavas pamatskola (Nākotnes iela 1, Carnikava, LV-2163)
Tālrunis: +371 27080031

 
  Mālpils novada jaunsargu vienības instruktors: Edgars Stalidzāns
- Mālpils internātpamatskola (Sporta iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)
- Mālpils vidusskola (Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)
Tālrunis: +371 29724007
 

 

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010