Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Aptauja|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Oficiālā vēstule
Vakances
Fotogalerija
Video galerija
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Kontaktinformācija
Kontaktinformācija

Kontakti:
K. Valdemāra iela 10/12,
Rīga, LV-1473, Latvija
Tālr. +371 67335388,
fakss +371 67335384
E-pasts: jic@jic.gov.lv
Visiem darbiniekiem ir šāds e-pasts:vards.uzvards@jic.gov.lv

Rekvizīti:
Jaunsardzes un informācijas centrs
Reģ.Nr.90009222536
PVN reģ. nr.LV90009222536
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Valsts kase, TRELLV22
LV98TREL2100657001000

Darba laiks:


Darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
s Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.
 

Jaunsardzes un informācijas centra direktora pieņemšanas laiks:


Ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta, no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 Jaunsardzes un informācijas centrā K. Valdemāra ielā 10/12, 205. kabinetā. Tālr. +371 67335388

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un eparakstus (sīkāka informācija par eparakstu - www.eparaksts.lv/lv vai vērsties iestādē ar iesniegumu, to neparakstot ar elektronisko parakstu, bet izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).


Centra direktors


Aivis Mirbahs
Tālrunis: 67335394
Plānošanas un organizācijas departaments
  Departamenta direktors: Juris Juškāns
Tālrunis: 67335367
 
Plānošanas nodaļa  
 

Nodaļas vadītājs: Aivis Šaicāns
Tālrunis: 67335363 

 
  Vecākais eksperts mācību un metodiskajos jautājumos/Sporta metodiķis: Iveta Murāne
Tālrunis:67335374
 
  Vecākais eksperts audzināšanas jautājumos: Judīte Suharevska
Tālrunis: 67335373
 
  Sabiedrisko attiecību speciāliste: Vineta Žilinska
Tālrunis: 67335389
 
  Sporta metodiķis: Gatis Berdinskis
Tālrunis:67335386
 
  Projektu vadītājs/sporta metodiķis: Inga Dambe
Tālrunis:67335392
 
  Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos: Ēriks Kārkliņš
Tālrunis:67335357
 
 

Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos:
Tālrunis:67335386

 
Administratīvā nodaļa    

Administratīvās nodaļas vadītāja: Biruta Salcēviča
Tālrunis: 67335370

Lietvede: Anita Grietēna
Tālrunis: 67335388

Jurists:Marija Kalvāne
Tālrunis: 67335372

Personāla speciālists: Signe Stalberte
Tālrunis: 67335351

Vecākā grāmatvede: Sanita Ceriņa
Tālrunis: 67335337

MTL uzskaites un algu grāmatvede: Līva Stafecka
Tālrunis: 67335361
  Grāmatvedis: Baiba Pavlovska
Tālrunis: 67335371
  Vecākais referents:
Tālrunis: 67335357
Nodrošinājuma nodaļa
  Nodrošinājuma nodaļas vadītājs: Jurģis Pavlovskis
Tālrunis: 67335387
  Iepirkuma speciāliste: Evija Bokaldere
Tālrunis: 67335368
  Saimniecības pārzinis: Artis Behmanis
Tālrunis: 67335360
  Vecākā ekonomiste: Guna Eglāja
Tālrunis: 67335369
  IT tīkla administrators: Algimants_Kantans
Tālrunis: 67335390
  Vecākais referents: Alisa Dunkina
Tālrunis:67335362
  Apgādes speciālists: Uldis Šulcs
Tālrunis:
 
Militārās informācijas departaments


Direktore - galvenā redaktore: Līga Lakuča
Tālrunis: 67335383
   
Audiovizuālā nodaļa

Nodaļas vadītājs:
Tālrunis: 67335376
 

Reportiere:
Tālrunis: 67335375

 

Reportieris: Edijs Freimanis
Tālrunis: 67335365

Video operators: Intars Atstupens
Tālrunis: 67335366

Video operators: Raimonds Ābele
Tālrunis: 67335366

Video operators: Armīns Janiks
Tālrunis: 67335366

Videoinženieris: Artis Logins
Tālrunis: 67335364

Fotoredaktors/fotogrāfs: Gatis Dieziņš
Tālrunis: 67335399

Fotogrāfs: Normunds Mežiņš
Tālrunis: 67335399

Videoinženieris: Egīls Karols
Tālrunis: 67335364

Video operators: Ēriks Kukutis
Tālrunis: 67335356

 

Fotogrāfs: Gatis Indrēvics
Tālrunis: 67335356

 
 

Video operators: Juris Stoļarovs
Tālrunis: 67335366 

 
 Militārās informācijas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Aigars Nesters
Tālrunis: 67335391

Literārā redaktore: Rasma Priekule
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors: Inga Freidenfelde
Tālrunis: 67335391

Tehniskais redaktors: Zigrīda Krauze
Tālrunis: 67335391

Žurnālists: Jānis Kušķis
Tālrunis: 67335391
  Žurnālists:  Džoanna Eglīte
Tālrunis: 67335385
  Žurnālists: Taivo Trams
Tālrunis: 67335385
 

Tehniskais redaktors: Aļona Savicka
Tālrunis: 67335391

   

1. novada nodaļaNovada nodaļas vadītājs: Andris Spricis
- Kalna iela - 6, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26332814
e-pasts: 1novads@jic.gov.lv


Vecākā referente: Imandra Švēde - Grīnberga
- Kalna iela - 6, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26165849
   Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Mārtiņš Tisenkopfs
Tālrunis: 28651395
 

Talsu novada jaunsargu vienība: Jolanta Jurkeviča
Tālrunis: 28632869
- Laucienes pamatskola, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
- Talsi, Kalna iela 6
- Sabiles vidusskola, Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads
- Stendes pamatskola, Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads
- Talsu pamatskola, Gaismas iela 1, Talsi
- Talsu pamatskola

Rojas novada jaunsargu vienība:
- Rojas vidusskola, Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads
- Rojas vidusskola


Talsu novada jaunsargu vienība: Ilmārs Deksnis
- Laidzes pamatskola, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
Tālrunis: 29196567

Talsu novada jaunsargu vienība: Gatis Tālbergs
- Valdemārpils vidusskola (Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads)
- Pūņu pamatskola (Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads)
- AM VAMOIC valdījumā esošajā objektā (Kalna iela 6, Talsi, Talsu novads)
- Laidzes profesionālā vidusskola (Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads)
Tālrunis: 27794294


Druvas novada jaunsargu vienība: Aivars Tērauds
- Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads)
- Jaunlutriņu pamatskola (Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus novads)
Tālrunis: 28364086

Dundagas novada jaunsargu vienība: Vilnis Šteinblūms
- Dundagas vidusskola (Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads)
Mērsraga novada jaunsargu vienība:
- Mērsraga vidusskola (Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads)
Talsu novada jaunsargu vienība: 
- Vandzenes pamatskola („Skola” , Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads)
Tālrunis: 26336909
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Aivars Tērauds
- Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads)
- Jaunlutriņu pamatskola (Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus novads)
Tālrunis: 28364086

 
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Raivo Tuka
- Saldus tehnikums (Kalnsētas 24, Saldus, Saldus novads)
Tālrunis: 26165848

Vitālijs Buduls Tālrunis: 25618734

 
 

Brocēnu novada jaunsargu vienība: Jānis Pūpols
- Brocēnu vidusskola (Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads)
- Saldus Sporta skola, Jelgavas iela 6, Saldus
Tālrunis: 22045264

 
 

 Saldus novada jaunsargu vienība: Ainars Lapa
- Kalnu vidusskola (Kalni, Kalnu iela-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads)
Tālrunis: 26165850

 
 

Saldus novada jaunsargu vienība: Aiga Andersone
- Kalnu vidusskola ( Ventas-1, Nīgrandes pag., Nīgrandes skola, Saldus novads)
- Pampāļu pamatskola ( "Pampāļu pamatskola", Pampāļi, Saldus novads)
- Ezeres pamatskola (Centra iela-5, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads)
Tālrunis: 22349605

 
 

Kuldīgas novada jaunsargu vienība: Viesturs Zviedris
- Kuldīgas Centra vidusskola (Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads)
- Vārmes pamatskola (Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads)
- Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola (Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads)
Alsungas novada jaunsargu vienība:
- Alsungas vidusskola (Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads)
Tālrunis: 26165856

 
 

Kuldīgas novada jaunsargu vienība:
- Padures pamatskola (Padures pagasts, Kuldīgas novads)
- Vilgāles pamatskola (Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads)
Tālrunis:

 
 

Aizputes novads jaunsargu vienība: Kaspars Rudītis
- Kazdangas pils (Jaunatnes gatve, Kazdangas pagasts, Aizputes novads)
Skrundas novads jaunsargu vienība:
- Nīkrāces pamatskola (Dārza iela, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads)
- Skrundas vidusskola (Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads)
Tālrunis: 26165847

 

Pāvilostas novada jaunsargu vienība: Miķelis Emīls Horna
- Pāvilostas vidusskola (Pāvilosta, Stadiona iela 6)
Tālrunis: 26163834

 

Aizputes novada jaunsargu vienība: Laimonis Grundmanis
- Aizputes vidusskola (Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads)
- Aizputes pagasta pamatskola (Rokasbirze,Aizputes pagasts,Aizputes novads)
- Kandavas l/s tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība (Cīravs pagasts, Aizputes novads)
- Dzērves pamatskola ( Cīravas pagsts, Aizputes novads)
Skrundas novads jaunsargu vienība:
- O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola (Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads)
Durbes novads jaunsargu vienība:
- A.Spāģa Dunalkas pamatskola (Durbes novads, Dunalkas pagasts, Skola)
Tālrunis: 26165882

 

Priekules novada jaunsargu vienība:
- Priekules vidusskola (Aizputes iela 1, Priekule, Priekules
- Virga pamatskola  ("Gaismas" Virgas pagasts, Priekules novads)
- Krotes pamatskola ( Krote, Bunkas pag., Priekules novads)
Aizputes novada jaunsargu vienība:
- Kalvene pamatskola (Skolas 1, Kalvenes pag., Aizputes novads)
Tālrunis:

 

Grobiņas novada jaunsargu vienība: Ivars Lādēns
- Grobiņas ģimnāzija (Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas novads)
- Kapsēdes pamatskola (Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads)
Durbes novada jaunsargu vienība: 
- Durbes vidusskola (Durbe, Skolas 5a, Durbes novads)
Liepājas pilsēta: 
- Liepājas Centra sākumskola (Ūliha iela 33, Liepāja)
- Liepājas J. Čakstes 10. vidusskola (Rožu iela 10)
- Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (Rīgas iela 50, Liepāja)
Tālrunis: 24835514

 

Liepājas pilsēta: Varis Jansons
- Liepājas 15. vidusskola (O.Kalpaka iela 96, Liepāja)
Tālrunis: 29427757

 

Liepājas pilsēta:
- Tiek komplektētas grupas Liepājas pilsētā
Tālrunis: 26044564

 

Vaiņodes novada jaunsargu vienība: Andris Ceriņš
- Vaiņodes vidusskola (Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads)
Rucavas novada jaunsargu vienība: 
- Rucavas pamatskola (Rucavas pagasts, Rucavas novads)
- Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads)
Priekules novada jaunsargu vienība:
- Gramzdas pamatskola (Gramzda, Skolas 4, Priekules novads)
Nīcas novada jaunsargu vienība: 
- Nīcas vidusskola (Nīca, skolas 14, Nīcas novads)
Tālrunis: 26991237

 

Liepājas pilsēta: Pēteris Rudzinskis
- Liepājas 2.vidusskola (Liedaga iela 5, Liepāja)
Tālrunis: 26165846

 

Priekules novada jaunsargu vienība: Daina Garoza
- Kalētu pamatskola (Liepu aleja 4, Kalētu pagasts, Priekules novads)
Rucavas novada jaunsargu vienība:
- Sikšņu pamatskola (Dunikas pagasts, Rucavas novads)
Tālrunis: 26165855

 

Ventspils pilsētas: Staņislavs Krauze
- Ventspils 4.vidusskola (Rīgas 12a, Ventspils)
Ventspils novada 
- Ugāles  vidusskola (Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)
- Užavas pamatskola ("Kalves", Užavas  pagasts, Ventspils novads)
- Tārgales pamatskola (Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads)
Tālrunis: 25966396

 

Ventspils novada jaunsargu vienība: Mārtiņš Irbe
- Ventspils Profesionālā vidusskola ( Saules 15, Ventspils)
Tālrunis: 27862936

 

Ventspils pilsētas:
- Ventspils 3.vidusskola
- Ventspils pilsētas  5.pamatskola
Tālrunis: 29286302


Ventspils pilsētas:
- Ventspils 1.ģimnāzija
- Ventspils centra skola (tiek komplektētas grupas)
Tālrunis: 27125124

 

 Ventspils novada jaunsargu vienība: sabiedriskais instruktors Artūrs Sproģis
- Piltenes vidusskola (Lielā-13, Piltene, Ventspils novads)
- Ugāles  vidusskola (Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads)
Tālrunis: 26122179

 

Auces novada jaunsargu vienība: Andris Pērkons
- Bēnes vidusskola (Bēne, Jelgavas iela 24, Auces novads)
- Auces vidusskola (Auce, J.Mātera 11, Auces novads)
Dobeles novada jaunsargu vienība:
- Zemessardzes  51. kājnieku bataljona atbildības teritorija
- Jaunpils vidusskola (Jaunpils, Jaunpils pagasts,  Jaunpils novads)
Tālrunis: 26165853

 

Tērvetes novada jaunsargu vienība:
- Tērvetes pamatskola (Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
- Augstkalnes vidusskola ("Ezerpils", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads)
Tālrunis:

 

Tukuma novada jaunsargu vienība: Armands Kotke
- Tukuma novada domes valdījumā esoša ēka (Melnezera iela 1, Tukums)
- Pūres pamatskola ("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
Kandavas novada jaunsargu vienība: 
- Pūres pamatskola
- Zantes pamatskola (Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads)
Tālrunis: 26165854

 

Tukuma novada jaunsargu vienība: srž. Juris Grīslītis
- Zemgales vidusskola (Slampes pag., Tukuma nov.)
- Džūkstes pamatskola ("Džūkstes skola", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
Engures novada jaunsargu vienība:
- Smārdes pamatskola (Smārde, Engures nov.)
- Engures vidusskola (Skolas-7, Engures pag., Engures nov.)
Kandavas novada jaunsargu vienība: 
- Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums (Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads)
- Kandavas internātvidusskola (Kandava, Talsu iela 18A, Kandavas novads)
Tālrunis: 26681088

 

2. novada nodaļa
Novada nodaļas vadītājs: Juris Lelis
Tālrunis: 26166063, 2novads@jic.gov.lv Vecākā referente: Valentīna Volodjko
Tālrunis: 26165857

  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Lolita Zbitkovska
Tālrunis: 26378680
 


 Rugāju novada jaunsargu vienība: Jānis Rakstiņš
- Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads, LV-4570
Tālrunis: 26187668 Balvu novada jaunsargu vienība: Guntis Liepiņš
- Balvu Valsts ģimnāzija, Dārza iela 2, Balvi, LV-4501
- Stacijas pamatskola, Skolas iela 12, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
Balvu novada jaunsargu vienība: Guntis Liepiņš
- Tilžas vidusskola, Tilža, Raiņa iela 15, Balvu novads, LV-4572
Tālrunis: 26165825 Kārsavas novada jaunsargu vienība: Gunārs Lelis
- Kārsavas vidusskola, Vienības iela 101, Kārsava,
- Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5717
Tālrunis: 26165843 Ludzas novada jaunsargu vienība: Ivars Novožilovs
- Ludzas pilsētas ģimnāzija,  Blaumaņa iela 4,Ludza, LV-5701
Ciblas novada jaunsargu vienība: Ivars Novožilovs
- Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709
- Pušmucovas pamatskola, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, LV-5742
Tālrunis: 28625187 Rēzeknes pilsētas jaunsargu vienība: Juris Gedušs
- Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV-4604 Tālrunis: 26165836
Sabiedriskais instruktors: Uldis Lupiks
- Rēzeknes internatpamatskola – attīstības centrs, Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 26389313 Rēzeknes pilsētas jaunsargu vienība:
- Rēzeknes 2. vidusskola, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, LV-4601
- Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra ielā 33, Rēzekne, LV-4600
- Rēzeknes 4. vidusskola, Viļānu iela 2, Rēzekne, LV-4600
- Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11, Rēzekne, LV-4600
Tālrunis: Dagdas novada jaunsargu vienība: Pēteris Šņukuts
- Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
- PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674
Tālrunis: 25619677Krāslavas novada jaunsargu vienība: Ēriks Daņiļevičs
- Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N. Rancāna iela 4,Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
- Krāslavas Valsts ģimnāzija, Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601
- Robežnieku pamatskola, Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, LV-5666
Tālrunis: 26100538 Daugavpils pilsētas jaunsargu vienība: Jānis Mežulis
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
- Daugavpils 16. vidusskola, Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
- Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 26394862  Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jaunsargu vienība: Jānis Dārziņš
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 29112027 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jaunsargu vienība: Inta Gaidele-Ivanova
- Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 28367139 Ilūkstes novada jaunsargu vienība:
- Ilūkstes 1. vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Daugavpils novada jaunsargu vienība:
- Salienas vidusskola, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads,
LV-5469
- Špoģu vidusskola, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
- Biķernieku pamatskola, Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,
LV-5440
- Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki  Naujenes pagasta, Daugavpils novads, LV-5458
Tālrunis:Aglonas novada jaunsargu vienība: Jānis Šņukuts
- Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona, LV-5304
- Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 26165835Rēzeknes novada jaunsargu vienība: Ivars Kļaviņš
- Maltas 1.vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 27614360Preiļu novada jaunsargu vienība:
- Preiļu 2.vidusskola,  A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301
Riebiņu novada jaunsargu vienība:
- Riebiņu vidusskola, Liepu iela 21, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Vārkavas novada jaunsargu vienība:
- Vārkavas vidusskola, Vecvārkava, Skolas iela 4, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
Līvānu novada jaunsargu vienība:
- Rudzātu vidusskola, Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
Tālrunis:Līvānu novada jaunsargu vienība:
- Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV-5316
- Rožupes pamatskola, Skolas iela 2, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327
Tālrunis:


Jēkabpils pilsētas jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Jēkabpils Agrobiznesa koledža,  Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200
- Jēkabpils pamatskola, Rīgas 200 a, Jēkabpils, LV-5202
Salas novada jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Salas vidusskola, Skolas iela 3, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Krustpils novada jaunsargu vienība: Normunds Pastars
- Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 26165834Aknīstes novada jaunsargu vienība: Maigurs Kalniņš
- Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
- Neretas novada jaunsargu vienība: Maigurs Kalniņš
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Tālrunis: 25627874

Viesītes novada jaunsargu instruktors: Ģirts Milaknis
- Viesītes vidusskola, Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Tālrunis: 20218393
Sabiedriskais instruktors: Guntars Rožlapa
- Sūnu pamatskola, Skolas iela 1, Kūkas, Krustpils novads, LV-5222
Tālrunis: 26108527Viļānu novada jaunsargu vienība: Ivars Kļaviņš 
- Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
- Dekšāru pamatskola, Nākotnes iela 2, Dekšāres, Viļānu novads, LV-4614
Tālrunis: 27614360Rēzeknes novada jaunsargu vienība: 

- Nautrēnu vidusskola, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
- Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 13,Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Tālrunis: 20218393Zilupes novada jaunsargu vienība: Valerijs Meškovskis
- Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751
– Pasienes vidusskola, Pasiene, Zilupes novads, LV-5732
Tālrunis: 28303493Viļakas novada jaunsargu vienība: Valentīns Keišs
- Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
- Viļakas pamatskola, Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
- Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Baltinavas novada jaunsargu vienība: Valentīns Keišs
- Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Tālrunis: 29135726Jēkabpils novada jaunsargu vienība: Lāsma Lūse
- Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads
Jēkabpils pilsētas jaunsargu vienība: Lāsma Lūse
- Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 1, Jēkabpils, LV-5202
- Jēkabpils pamatskola, Rīgas 200 a, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 26166067

 3. novada nodaļaNovada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne

Tālrunis: 26172685, 3novads@jic.gov.lv

Vecākā referente: Sandra Luņina
Tālrunis: 26165880

  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Jānis Nille
Tālrunis: 20270928
 
  Alūksnes jaunsargu vienība: Inese Marķitāne  
- E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Glika iela 10, Alūksne
- Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela 14, Alūksne
Tālrunis: 25619030
 
 
Alūksnes novada jaunsargu vienība: Inese Marķitāne 
- Liepnas vidusskola (Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads)
Tālrunis: 25619030
 
 
Alūksnes novada jaunsargu vienība: Juris Ozoliņš
- Jaunlaicenes pamatskola (Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes novads)
Tālrunis: 26165824
 
 
Alojas novada jaunsargu vienība: Jānis Voicišs  
- Alojas Ausekļa vidusskola (Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads)
- Staiceles vidusskola (Sporta 4, Staicele, Alojas novads)
- Ozolmuižas pamatskola (Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads)
Tālrunis: 28625975
Jānis Bakmanis 
- Staiceles sporta profesionālā vidusskola (Sporta iela 4,Staicele, Alojas novads)
Tālrunis: 29177705
 
 
Amatas novada jaunsargu vienība: Egils Kaimiņš
- Amatas pamatskola (Lielā iela 10, Ieriķi, Amatas novads)
- Nītaures vidusskola ("Nītaures skola", Nītaures pag., Amatas novads)
- Drabešu internātpamatskola (Drabešu pagasts, Amatas novads)
Tālrunis: 27893949
 
 
Apes novada jaunsargu vienība: Juris Ozoliņš
- D.Ozoliņa Apes vidusskola (Pasta iela 26, Ape, Apes novads)
- Gaujienas speciālā internātpamatskola (Gaujienas pag., Apes novads)
- O.Vācieša Gaujienas vidusskola (Gaujiena Gaujienas pag., Apes novads)
- Sikšņu pamatskola (Vidaga, Virešu pag., Apes novads)
Tālrunis: 26165824
 
 
Beverīnas novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola (Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads)
Tālrunis: 27893947

- Trikātas pamatskola ("Gaismaskalns",  Trikātas pagasts, Beverīnas novads)
Tālrunis:
 
 
Burtnieku novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Burtnieku Ausekļa vidusskola (Burtnieku pagasts, Burtnieku novads)
- Matīšu pamatskola (Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads)
- Ēveles pamatskola ("Ēveles skola", Ēvele, Burtnieku novads)
- Rencēnu pamatskola  (Parka 1, Rencēni,, Burtnieku novads)
Tālrunis: 27893947
 
 

Cesvaines novada jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Cesvaines vidusskola (Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads)
Tālrunis: 20271365

 
 

Cēsu novada jaunsargu vienība: Guntars Norbuts
- Cēsu sanatorijas internātskola - rehabilitācijas centrs (Bērzaines iela 34, Cēsis)
- NBS Instruktoru skola (Valmieras iela 8, Cēsis)
- Rāmuļu pamatskola (Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads)
Tālrunis: 26114413
Arnolds Bahmanis
- Cēsu 1. pamatskola (Gaujas iela 17, Cēsis)
- Cēsu Pilsētas vidusskola (L.Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads)
Tālrunis: 28354463

 
 

Ērgļu novada jaunsargu vienība: Kristīne Puziņa
- Ērgļu vidusskola (Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu novads)
- Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola („Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads)
- Priekuļu tehnikums (Ērgļi, Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads)
Tālrunis: 28626793

 
 

Gulbenes novada jaunsargu vienība: Arnis Cāns 26165826
- Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skola (Skolas iela 10A, Gulbene)
Lāsma Gabdulļina
- Gulbenes 2.vidusskola (Līkā iela 21, Gulbene)
- Gulbenes 2.vidusskolas internāts (Līkā iela 19 a, Gulbene)
- Stāķu pamatskola ("Stāķi 7", Stradu pagasts, Gulbenes novads)
- Lejasciema vidusskola (Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads)
- Lizuma vidusskola (Lizums, Lizuma pag. Gulbenes novads)
Tālrunis: 26165827
Arnis Cāns
- Gulbīša vidusskola (Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads)
- Galgauskas pamatskola (Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
Tālrunis: 26165826

 
 

Jaunpiebalgas novada jaunsargu vienība:
- Jaunpiebalgas vidusskola (Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
Tālrunis:

 
 

Krimuldas novada jaunsargu vienība: Andis Zariņš
- Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (Lēdurga, Krimuldas novads)
Tālrunis: 28360073

 
 

Kocēnu novada jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Jaunburtnieku pamatskola (Pamatskola, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads)
Tālrunis: 27893947

 
 

Limbažu novada jaunsargu vienība: Māris Skrīvelis
- Limbažu novada ģimnāzija (Rīgas iela 23, Limbaži, Limbažu novads)
- Umurgas pamatskola (Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis: 29121882
Andis Zariņš
- Pāles pamatskola (Pāles skola, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052)
- K.Baumaņa Viļķenes pamatskola (Viļķenes pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis:28360073
Liene Rozenberga
- Limbažu 3.vidusskola (Parka iela 38, Limbaži)
- Vidrižu pamatskola („Ābeles”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads)
- Lādezera pamatskola (Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads)
Tālrunis:27113023

 
 

Līgatnes novada jaunsargu vienība: Egils Kaimiņš
- Līgatnes vidusskola (Strautu iela 4. Līgatne, Līgatnes novads)
Tālrunis: 27893949

 
 

Lubānas novada jaunsargu vienība: Lita Meistere 25413592, Sandis Kļaviņš 22153249
- Lubānas vidusskola (Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads)

 
 

Madonas jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Madonas pilsētas 1.vidusskola (Valdemāra bulvāris 6, Madona)
Tālrunis: 20271365

 
 

Madonas novada jaunsargu vienība: Jānis Švika
- Dzelzavas pamatskola ("Dzelzavas pils", Dzelzava, Madonas novads)
Tālrunis: 20271365
Jānis Švika 20271365, 
- Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola (Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads)

- Kalsnavas pamatskola Vesetas iela6, Jaunkalsnava, Madonas novads)
- Liezēres pamatskola (Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads)
Tālrunis: 20205856
Lita Meistere 25413592, Sandis Kļaviņš 22153249
- Degumnieku pamatskola (Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads)
Sandis Kļaviņš
Barkavas pamatskola (Skolas iela 1, Barkava, Madonas novads)
Tālrunis: 22153249
Oskars Kančs
- Barkavas Profesionālā vidusskola (Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads)
Tālrunis: 26165820

 
 

Mazsalacas novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Mazsalacas vidusskola (Parka iela 30, Mazsalaca, Mazsalacas novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Naukšēnu novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Naukšēnu novada vidusskola (Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)
- SKII "Naukšēni" (Naukšēnu muiža, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Pārgaujas novada jaunsargu vienība: Guntars Norbuts
- Stalbes vidusskola (Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV- 4151)
Tālrunis: 26114413

 
 

Priekuļu novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Priekuļu vidusskola (Priekuļi, Cēsu prospekts 46, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads)
Tālrunis: 26165819
Arnolds Bahmanis
- Liepas pamatskola (Rūpnīcas iela12, Liepas pagasts,Priekuļu novads)
- Mārsnēnu pamatskola („Gaismas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads)
Tālrunis: 2835446

 
 

Raunas novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Raunas vidusskola (Skolas iela 1, Rauna, Raunas novads)
Tālrunis: 26165819
Vladimirs Kovriga
- Drustu pamatskola (Skolas iela 7, Drusti, Raunas novads)
Tālrunis: 26184997

 
 

Rūjienas novada jaunsargu vienība: Gatis Ceriņš
- Rūjienas vidusskola (Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads)
- Rūjienas sākumskola (Skolas iela 24, Rūjiena, Rūjienas novads)
Tālrunis: 26165830

 
 

Salacgrīvas jaunsargu vienība: Ojārs Liedeskalniņš
- Salacgrīvas vidusskola (Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads)
Tālrunis: 26165828
Salacgrīvas novada jaunsargu vienība: Liene Rozenberga
- Liepupes vidusskola (Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas novads)
- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola (Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads)
Tālrunis: 27113023

 
 

Smiltenes novada jaunsargu vienība: Mārtiņš Latvers
- Smiltenes vidusskola (Dakteru iela 27, Smiltene)
- Smiltenes vidusskola (Dārza ielā 17, Smiltene)
- Smiltenes vidusskola (Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads)
- Smiltenes tehnikums ("Kalnamuiža 10", Smiltenes pagasts, Smiltenes novads)
- Grundzāles pamatskola (Tilta iela 6, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes pamatskola (Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
- Palsmanes speciālā internātpamatskola (Internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724)
- Blomes pamatskola (Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads)
Tālrunis: 28625759

 
 

Strenču novada jaunsargu vienība:
- Strenču novada vidusskola (Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads)
- Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle (Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads)
Tālrunis:

 
 

Valkas novada jaunsargu vienība:
- Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs “Mice” (Semināra iela 27, Valka)
Tālrunis:
Reinis Šalders
- Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  (Raiņa iela 28a, Valka)
- Ērģemes pamatskola (Ērģemes skola, Ērģemes pagasts, Valkas novads)
Tālrunis: 27316145

 
 

Valmieras pilsētas jaunsargu vienība: Ojārs Ābols
- Valmieras Valsts ģimnāzija (L.Paegles ielā 40, Valmiera)
Tālrunis: 27893947
Gatis Ceriņš
- Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (Zvaigžņu iela 4, Valmiera)
- Valmieras Pārgaujas sākumskola (Meža iela 12a, Valmiera)
Tālrunis: 26165830
Lita Rozenberga
- Valmieras jaunatnes centrs “Vinda” (Rīgas iela 42, Valmiera)
Tālrunis: 25413592

 
 

Varakļānu novada jaunsargu vienība: Oskars Kančs
- Varakļānu vidusskola (Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads)
Tālrunis: 26165820
Juris Strušels
- Murmastienes pamatskola (Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Varakļānu novads)
Tālrunis: 29478655

 
 

Vecpiebalgas novada jaunsargu vienība: Jurijs Kokins
- Vecpiebalgas vidusskola (Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
Tālrunis: 26165819
Guntars Norbuts
- Skujenes pamatskola (Vecskujene, Skujenes pagasts, Vecpiebalgas novads )
Tālrunis: 26114413

 
 

 

 

4. novada nodaļa

 
 

Novada nodaļas vadītājs: Andis Ābelīts
Tālrunis: +371 25757961
- Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov. LV-3011
Novada e-pasts: 4novads@jic.gov.lv

 
  Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists: Zigurds Kalējs
Tālrunis: 27893941
 
 

Vecākā referente: Jūlija Loginova
Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov. LV-3011
Tālrunis: +371 25663896

 
  Jelgavas pilsētas jaunsargu vienības instruktore: Daina Kleinberga
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela 22, Jelgava, LV-3001)
 Tālrunis: +371 26165859
 
 

Jelgavas pilsētas jaunsargu vienības instruktors: 
- Zemessardzes  52. kājnieku bataljona atbildības teritorijā (Dambja iela - 22, Jelgava, LV-3001)
Tālrunis: +371

 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors: Oskars Karls
- Kalnciema vidusskola Valgunde, Valgundes pag, Jelgavas nov., LV-3017
Tālrunis: +371 26165811
 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors: Edmunds Miķelsons
- Vircavas vidusskola („Vircavas vidusskola” ,Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020)
Tālrunis: +371 26743741
 
  Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors:
- Kalnciema vidusskola (Valgunde, Valgundes pag.,Jelgavas nov., LV-3017)
- Svētes pamatskola (Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov.)
Tālrunis: +371
 
 

Jelgavas novada  jaunsargu vienības instruktors: Juris Ozols
- Aizupes pamatskola (Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003)
- Zaļenieku pamatskola (Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011)    
- Zaļenieku arodvidusskola (Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011)
Tālrunis: +371 28938253

 
 

Jelgavas novada sabiedriskais instruktors: Andris Marcinkēvičs
Lielvircavas pamatskola(Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV – 3036)
Tālrunis: +371 20282628

 
 

Jelgavas novada sabiedriskais instruktors: Artūrs Vaselis
- Staļģenes vidusskola (Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031)
Tālrunis: +371 26670356

 
 

Jelgavas novada sabiedriskais instruktors: Ivs Vaļģis
-Līvbērzes vidusskola (Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014)
 Tālrunis: +371 22412887

 
 

Jelgavas novada jaunsargu vienības sabiedriskais instruktors: Ēriks Grinevics
- Elejas vidusskola (Meža prospekts 5, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023)
- Vilces pamatskola (Skolas iela 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026)
- Sesavas pamatskola (skolas iela-1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034)
- SARC Elejas filiāle un Lielplatones pagasta bērni - Lielplatones jaunsargu centrā "Tīsu bāze" (Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022)

Ozolnieku novada jaunsargu vienības sabiedriskais instruktors: Ēriks Grinevics
- Ozolnieku vidusskola (Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads,  LV-3018)
- Garozas pamatskolas (Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
- Teteles pamatskola (Skolas 11, Tetele, Ozolnieku novads, LV-3042)
- Salgales pamatskola (Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
Tālrunis: +371 29652698

 
 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Strazdiņš
- Rīgas Teikas vidusskola (Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1002)
- Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" (Silciema iela 3, Rīga, LV-1079)
Tālrunis: +371 26024753

Saulkrastu novada jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Strazdiņš
- Zvejniekciema vidusskola (Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu lauku teritorija, LV-2161)
- Saulkrastu vidusskola (Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160)
Tālrunis: +371 26024753

 
 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: 
- Sporta klubs „Aurora” (Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002)
Tālrunis: +371

Mārupes novada jaunsargu vienības instruktors instruktors:
- Mārupes vidusskola (Kantora 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167)
Tālrunis: +371

 
 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas jaunsargu instruktors: Arvīds Gailāns
- Ziemeļvalstu ģimnāzija (Paula Lejiņa iela 12, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1029)
- Ziepniekkalna sākumskola (Vienības gatve 184, Rīga, LV-1058)
Tālrunis: +371 26165817

Mārupes novada jaunsargu vienības instruktors instruktors: Arvīds Gailāns
- Jaunmārupes pamatskola (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166)
Tālrunis: +371 26165817

Rīgas Latgales priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Arvīds Gailāns
- Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola (Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019)
Tālrunis: +371 26165817

Rīgas Kurzemes rajona jaunsargu vienības instruktors: Arvīds Gailāns
- Rīgas Imantas vidusskola (Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029)
Tālrunis: +371 26165817

 
 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: 
- Rīgas Jauno tehniķu centrs (Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004)
Tālrunis: +371

 
 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Aleksandrs Terentjevs
- LSPA (Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006)
- Rīgas sanatorijas internātpamatskola (Brīvības gatve 384a, Rīga, LV-1006)
- Rīgas 45.vidusskola (Ropažu iela 34, Rīga, LV-1039)
- Rīgas 63.vidusskola (Baltezera iela 6, Rīga, LV-1024)
Tālrunis: +371 27841366

 
 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienības instruktors: Kaspars Čāmāns
- Juglas vidusskola (Juglas iela 27A, Rīga, LV-1064)
- Mežciema pamatskola (Hipokrāta iela 29, Rīga, LV–1079)
Tālrunis: +371 28616228

 
 

Aizkraukles novada jaunsargu vienības instruktors: Gints Kokins
- Aizkraukles pilsētas sākumskola (Rūpniecības iela 10, Aizkraukle, LV-5101)
Tālrunis: +371 26165805

 
 

Kokneses novada jaunsargu vienības instruktors: Egijs Šilis
- I.Gaiša Kokneses vidusskola (Parka iela 27, Koknese, LV-5113)
Tālrunis: +371 29404112

 
 

Skrīveru novada jaunsargu vienības instruktors: Normunds Raubiška
- A.Upīša Skrīveru vidusskola (Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125)
Tālrunis: +371 27850449

Jaunjelgavas novada jaunsargu vienības instruktors: Normunds Raubiška
- Jaunjelgavas vidusskola (Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, LV-5134)
- Daudzeses pamatskola (Daudzese, Daudzeses pagasts, LV-5111)
Tālrunis: +371 27850449

 
 

Vecumnieku novada jaunsargu vienības instruktors: Gunārs Puziņš
- Skaistkalnes vidusskola (Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924)
- Stelpes pamatskola (Stelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925)
Tālrunis: +371 28626574

 
  Vecumnieku novada jaunsargu vienības instruktors: Igors Kazakovs
- Misas vidusskola (Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906)
Tālrunis: +371 20356441
  Ogres novada jaunsargu vienības instruktors: Gunvaldis Kalva
- Ogres Valsts Ģimnāzija (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001)
- Ogres pamatskola (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001)
- Madlienas vidusskola (Madlienas pagasts, Ogres novads,  LV-5045 )
- Ķeipenes pamatskola (Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062)
Tālrunis: +371 26178014
  Lielvārdes novada jaunsargu vienības instruktors: 
- Jumpravas vidusskola (Ozolu ielā 14, Jumprava, Lielvārdes novads, LV-5022)
Tālrunis: +371
  Lielvārdes novada jaunsargu vienības instruktors: Mārtiņš Ruģēns
- Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola (Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070)
- Lielvārdes pamatskolā (Avotu 2, Lielvārde, Lielvārdes pilsēta, LV-5071);
- Lēdmanes pamatskolā (Lēdmane, Lēdmanes pagasts, LV-5011).
Tālrunis: +371 22569221
  Baldones novada jaunsargu vienības instruktors: Juris Kārkliņš
Baldones novada dome (Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125)
Tālrunis: +371 26849342
 

Rīgas Latgales priekšpilsētas vienības instruktors: Kristaps Kancāns
- O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola (Skrindu iela 1, Rīga, LV-1003)
Tālrunis: +371 26339163

Salaspils novada jaunsargu vienības instruktors: Kristaps Kancāns
- Salaspils 1.vidusskola (Lauku iela 1, Salaspils,  LV-2121)
Tālrunis: +371 26339163

  Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienības instruktors: Jānis Šķesteris
- Kauguru vidusskola (Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016)
Tālrunis: +371 22173166
  Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienības instruktors: Mareks Šekstello
- Pumpuru vidusskola (Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008)
-  Majoru vidusskola (Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015)
Tālrunis: +371 20278700
  Rīgas Kurzemes rajona Jaunsargu vienības instruktori: Mareks ŠekstelloEgijs Rassa
- Rīgas 19.vidusskola (Miglas iela 9, Rīga, LV-1016)
Tālrunis: +371 20278700
Tālrunis: +371 25755827
  Jūrmalas pilsētas jaunsargu vienības instruktore: 
- Jūras Skautu osta (Tīklu iela 17, Jūrmala, LV-2010)
Tālrunis: +371
  Iecavas novada jaunsargu vienības instruktors: Dainis Kravals
Iecavas vidusskola (Skolas iela 39, Iecava, Iecavas novads, LV-3913)
Tālrunis: +371 22022053
 

Ropažu novada jaunsargu vienības instruktors: Rihards Rozenbaums
- Ropažu vidusskola (Rīgas  iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135)
Tālrunis: +371 29137220

Stopiņu novada jaunsargu vienības instruktors: Rihards Rozenbaums
- Ulbrokas vidusskola („Vālodzes” , Stopiņu novads, LV-2130)
Tālrunis: +371 29137220

 

Ķekavas novada jaunsargu vienības instruktore: Anita Kasakovska
- Ķekavas vidusskola (Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  LV-2123)
- Ķekavas sākumskola (Nākotnes 1a ,Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123)
- Baložu vidusskola (Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112)
Tālrunis: +371 26376788

Olaines novada jaunsargu vienības instruktore: Anita Kasakovska
- Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, Olaine, LV-2114)
Tālrunis: +371 26376788

 

Sējas novada jaunsargu vienības instruktors: Andis Ansviesulis
- Sējas pamatskola (Sējas skola, Sējas novads, LV-2142)
Tālrunis: +371 26347369

Inčukalna novada jaunsargu vienības instruktors: Andis Ansviesulis
Inčukalna pamatskola (Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141)
Tālrunis: +371 26347369

Siguldas novada jaunsargu vienības instruktors: Andis Ansviesulis
- Siguldas novada Jaunrades centrs (Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150)
- Mores pamatskola (Siguldas iela 15, More, Mores pag., Siguldas novads, LV-2170)
Tālrunis: +371 26347369

  Pļaviņu jaunsargu vienības instruktors: Imants Kravalis
- Pļaviņu novada ģimnāzija (Daugavas iela 101, Pļaviņas, LV-5120)
Tālrunis: +371 25618444
 

Ādažu novada jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Ādažu vidusskola (Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV2164)
Tālrunis: +371 27080031

Rīgas Ziemeļu rajona jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Rīgas 31.viduskola (Skuju iela 11, Rīga, LV-2164)
Tālrunis: +371 27080031

Carnikavas novada jaunsargu vienības instruktors: Juris Šinkūns
- Carnikavas pamatskola (Nākotnes iela 1, Carnikava, LV-2163)
Tālrunis: +371 27080031

  Rīgas Latgales priekšpilsētas sabiedriskais jaunsargu vienības instruktors: Uldis Andruškēvičus
- BJC  „Daugmale” (Jēkabpils ielā 19a, Rīga, LV-1003)
Tālrunis: +371 20074970
  Inčukalna novada jaunsargu vienības instruktors:
- Vangažu vidusskola (Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136)
Tālrunis: +371
  Rīgas Ziemeļu rajona sabiedriskais jaunsargu vienības instruktors: Ronalds Mandelis
- Rīgas 28.vidusskola (Sliežu iela 23, Rīga, LV-1005)
Tālrunis: +371 29242411
  Mālpils novada jaunsargu vienības instruktors: Edgars Stalidzāns
- Mālpils internātpamatskola (Sporta iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)
- Mālpils vidusskola (Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)
Tālrunis: +371 29724007
  Babītes novada sabiedriskais jaunsargu vienības instruktors: Jānis Tipuks
- Babītes vidusskola (Jūrmalas iela 17, Piņķi Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107)
Tālrunis: +371 20142745
  Garkalnes novada sabiedriskais jaunsargu vienības instruktors: Ziedonis Ločmelis
- Garkalnes vidusskola (Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137)
Tālrunis: +371 26004539
  Ikšķiles novada sabiedriskais jaunsargu vienības instruktors: Agris Purviņš
- Ikšķiles vidusskola (Skolas iela 2, Ikšķile, LV-5052)
Tālrunis: +371 28780763
  Bauskas novada jaunsargu vienības instuktors: Ģirts Kivilānds
- Bauskas novads Bērnu un jauniešu centrs (Rīgas iela 8, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)
Tālrunis: +371 25714612
 

Bauskas novada sabiedriskais jaunsargu vienības instuktors: Jānis Ārmanis
- Mežotnes pamatskola (Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3918)
- Griķu pamatskola (Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901)
- Mežgaļu pamatskola (Mežgaļu skola, Brunavas pagasts, Bauskas novads)
- Īslīces vidusskola (Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914)
Tālrunis: +371 27872239

Rundāles novada sabiedriskais jaunsargu vienības instuktors: Jānis Ārmanis
-Pilsrundāles vidusskola (Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921)
Tālrunis: +371 27872239

 

Ķeguma novada jaunsargu vienības instuktors: Kristians Vuļs
- Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas iela 10, Ķegums, LV-5020)
Tālrunis: +371 25541886

Ogres novada jaunsargu vienības instuktors: Kristians Vuļs
-Suntažu vidusskola (Suntaži, Ogres novads, LV-5060)
Tālrunis: +371 25541886

  Iecavas novada jaunsargu vienības instuktors: Dainis Kravals
- Iecavas vidusskola (Skolas iela 39, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 )
Tālrunis: +371 22022053

 

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010