Ziņas|Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Vakances
Fotogalerija
Video arhīvs
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Saites
Saites

Aizsardzības ministrija - www.mod.gov.lv
Nacionālie bruņotie spēki - www.mil.lv

Militāro ziņu portāls “Sargs.lv” ‒ www.sargs.lv
Militārais žurnāls “Tēvijas Sargs” ‒ http://www.tevijassargs.lv/ts/

V/a “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” - www.lgia.gov.lv
V/a “Latvijas Kara muzejs” - www.karamuzejs.lv
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - www.vamoic.gov.lv

Latvijas valsts portāls - www.latvija.lv

Skautu un gaidu organizācija - www.skauti.lv
Mazpulku organizācija - www.mazpulki.lv

Igaunijas Zemessardzes organizācijas “Kaitseliit” (“Aizsardzības līga”) zēnu organizācija “Noored Kotkad” (“Jaunie ērgļi”) ‒ www.nooredkotkad.ee
Igaunijas Zemessardzes organizācijas “Kaitseliit” (“Aizsardzības līga”) meiteņu organizācija “Kodututred” (“Dzimtenes meitas”) ‒ www.kodutytar.ee
Lietuvas Strēlnieku apvienība “Lietuvos šaulių sąjunga” ‒ www.sauliusajunga.lt
Lielbritānijas kadetu organizācija “Army Cadet Force” ‒ www.armycadets.com
Polijas Aizsardzības ministrijas Paramilitāro organizāciju birojs ‒ http://bdsp.wp.mil.pl

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010