Aktualitātes|Ziņas par iestādi|Jaunsardze|Normatīvie akti|Aptauja|Saites
Resursi un rīki
Kontaktinformācija
Pakalpojumi
Publiskie iepirkumi
Iepirkumi līdz 4000 EUR
Publikācijas un statistika
Nozares politika
Sabiedrības līdzdalība
JIC reģistrētās preču zīmes
Oficiālā vēstule
Vakances
Fotogalerija
Video galerija
Tavai drošībai
Meklēšana
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Jaunsardzes un informācijas centrs > Saites
Saites

Aizsardzības ministrija - www.mod.gov.lv
Nacionālie bruņotie spēki - www.mil.lv

Militārais žurnāls “Tēvijas Sargs”www.sargs.lv

V/a “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” - www.lgia.gov.lv
V/a “Latvijas Kara muzejs” - www.karamuzejs.lv
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - www.vamoic.gov.lv

Latvijas valsts portāls - www.latvija.lv

Jelgavas novads -www.jrp.lv

Eiropas Militārās preses asociācija (European Military Press Association) – empamil.eu

NATO TV kanāls (Natochannel.tv) - www.natochannel.tv

Skautu un gaidu organizācija - www.skauti.lv
Mazpulku organizācija - www.mazpulki.lv
Āra dzīves apmācību centru “Pelēkais vilks” - www.pelekaisvilks.lv

Igaunijas Zemessardzewww.kaitseliit.ee
Norvēģijas Zemessardzewww.forsvaret.no
Zviedrijas Zemessardzewww.mil.se
Apvienotās Karalistes bruņotie spēkiwww.Army.mod.uk

Lietuvas Strēlnieku apvienībawww.sauliusajuga.lt
Zviedrijas Pistoļšaušanas federācija - www.pistolskytteforbundet.se

Aktuālās saites
© Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 2010