Saldū notiks jaunsargu instruktoru mācību seminārs

Pasākumi
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No 6. līdz 16. janvārim Saldū norisināsies jaunsargu instruktoru mācību seminārs, kuru organizē Jaunsardzes un informācijas centrs, lai celtu instruktoru kvalifikāciju un uzlabotu jaunsargu mācību procesu.

           Kopumā šajās apmācībās piedalīsies 97 jaunsargu instruktori no visām Jaunsardzes novadu nodaļām. Semināra galvenie mērķi ir sagatavot un sertificēt jaunsargu instruktorus paplašinātas pirmās palīdzības sniegšanā tā, lai pēc apmācībām jaunsargu instruktori spētu pielietot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un pirmās palīdzības sniegšanu jaunsargiem traumu un ievainojumu gadījumā.

          Tāpat mācību semināra laikā jaunsargu instruktori iegūs padziļinātas zināšanas un iemaņas, lai varētu jaunsargiem vadīt stacionārās kaujas šaušanas nodarbības ar mazkalibra ieročiem un arī citas paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības.

         No 06. līdz 11.janvārim jaunsargu instruktoriem norisināsies paplašinātās medicīnas kurss un nodarbību vadīšanas un sagatavošanas kurss.

           No 11. līdz 16.janvārim notiks šaušanas nodarbību kurss, kurā piedalīsies 29 jaunsargu instruktori.

        Šis mācību seminārs ir lieliska iespēja jaunsargu instruktoriem iegūt jaunas zināšanas un celt savu kvalifikāciju, lai kvalitatīvi pasniegtu pirmo palīdzību jaunsargiem un veiksmīgi realizētu drošas nodarbības jaunsargiem.

 

Informāciju sagatavojusi:
Katrīna Tiltiņa,
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv