Sekmīgi noslēgusies Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu nometne

Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No 25. līdz 27. janvārim Kalnu vidusskolā notika Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu nometne. Jaunieši, trīs dienu garumā, uzlaboja prasmes pirmajā palīdzībā, topogrāfijā un ierindas mācībā, atkārtoja darbības ar ieročiem, attīstīja fizisko sagatavotību, kā arī veica divas orientēšanās trases.

Tika atsvaidzinātas iemaņas topogrāfijā – jaunsargi veica attāluma mērīšanu starp objektiem pēc kartes, koordinātu nolasīšanu kartē un direkcijas leņķa noteikšanu, kā arī atkārtoja topogrāfisko karšu apzīmējumus. Klasē nostiprinātās prasmes topogrāfijā jaunieši pārbaudīja orientēšanās trasēs. Izmantojot maršruta kartiņas ar norādītu azimutu un veicamo attālumu, apmācāmie individuāli pārbaudīja savas zināšanas nelielā, taču sarežģītā trasē. Savukārt, ar kartes un kompasa palīdzību jaunieši grupās pa trim veica 4 km garu trasi.

Praktiski jaunsargi demonstrēja atdzīvināšanas manipulācijas uz manekena, apguva cietušā novietošanu SSP, kā arī rīcību motocikla avārijas gadījumā. Jaunieši tika apmācīti daļējā triecienšautenes AK-4 izjaukšanā un salikšanā un darbībās uz ugunslīnijas. Jaunsargi apguva vairākus ierindas mācības elementus: pamatstāju, pagriezienus uz vietas, iziešanu no ierindas un pieiešanu pie priekšnieka, kā arī individuālo pārvietošanos un apgriezienu veikšanu kustībā.

Lai jaunsargu vidū uzlabotu disciplīnu, jau austot pirmajai gaismai, diena tika uzsākta ar rīta rosmi. Vakaros jaunieši instruktora vadībā uzlaboja sniegumu ierindas mācībā, soļojot pa Kalnu ciematu ar dziesmu. 

 

Informāciju sagatavoja:

JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa