Jaunsardze paraksta starptautisko sadarbības līgumu 2020.gadam

Starptautiskā sadarbība
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No šī gada 3. līdz 5. aprīlim Varšavā Jaunsardzes pārstāvji apmeklēja Polijas Aizsardzības biroja rīkotu koordinācijas un plānošanas konferenci, kurā piedalījās ārvalstu sadarbības partneri no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Lielbritānijas.

Pasākums notiek katru gadu vienā no četrām Baltijas reģiona valstīm (Polijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā). Šogad Polijā organizētā konference bija veltīta, lai vienotos un apstiprinātu projektus, kas ir saistīti ar sadarbību starp dažādām kadetu orgenizācijām starptautiskajā jomā 2020. gadā. Starp konferences dalībniekiem bija pārstāvji, kas pārstāvēja tādas organizācijas kā Igaunijas “Noored Kotkad” un “Kondutütred”, Lietuvas strēlnieku organizāciju, Lielbritānijas armijas kadetu spēkus un Polijas Aizsardzības biroja pārstāvji, kuri skolās aktīvi ievieš valsts aizsardzības mācību. Iepriekšminēto organizāciju pārstāvji iepazīstināja un apsprieda organizāciju darbību un starptautisko pasākumu plānus, kas 2020. gadā jāīsteno savās valstīs. Noslēgumā tika nolemts, ka arī nākamgad koordinācijas un plānošanas konference norisināsies Polijā.

Polija_starptautiska sadarbiba

Vizītes ietvaros ārvalstu pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Polijas vidusskolu (Tomaszów Mazowiecki profesionālo vidusskolu), kas šobrīd īsteno Polijas Aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības mācības programmu. Skolas audzēkņi bija sagatavojuši dinamisku šovu, kura laikā bija iespēja vērot mācību elementus no valsts aizsardzības mācības programmas, kā arī vēlāk bija iespēja iepazīties ar vispārējo mācību norisi šajā skolā.

Starptautiska sadarbiba 2020

               
Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa

Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv