Pa Zvērkavja taku Ciblas novada Līdumniekos!

Pasākumi
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

            Šā gada 29. un 30. maijā Ciblas novada Līdumnieku pagastā norisinājās 2.novada nodaļas Ludzas un Ciblas novadu jaunsargu vienību nometne „Zvērkāvja taka”. Nometnes bāzes vieta bija vēsturiska vieta – Zabalotjes muižas parks, kur pašlaik ir Līdumnieku pagasta kultūras un atpūtas centrs. Tur atrodas Līdumnieku novada Pirmā un Otrā pasaules kara un vēsturisku sadzīves priekšmetu ekspozīcija, kā arī biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, kas nodarbojas ar Ciblas novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanu  un saglabāšanuradošās darbnīcas parka teritorijā. Jaunsargiem  tika nodemonstrēts un pastāstīts  kā notiek aušanas process ar senām aušanas stellēm, kā darbojas maizes cepšanas krāsns, bija iespēja arī nodegustēt pašceptu maizi, sieru un sviestu. Tika apmeklēta arī kalēja darbnīca, kas atrodas vēsturiskajā ēkā, vienīgajā, kas saglabājusies no muižas laikiem. Jaunsargiem tika parādīti kalēja darbarīki un arī nodemonstrēts pats kalēja darbs. Bija iespēja arī katram jaunsargam personīgi izmēģināt kalēja amata prasmes.

           Turpmāk, īstenojot nometnes programmu, Ludzas un Ciblas novadu jaunsargi saturīgi un lietderīgi darbojās Līdumniekos – notika sporta un kultūrizglītojošas aktivitātes. Otrajā nometnes dienā jaunsargi iepazina arī visu Līdumnieku pagastu, veicot „Zvērkavja taku”, kurā demonstrēja mācību gada laikā iegūtās orientēšanās prasmes. Bet pēcpusdienā notika konkurss „Latvijas karavīri vēstures spogulī”, kur bija iespēja paradīt savas zināšanas vēstures jautājumos un uzzināt ko jaunu par latviešu karavīru gaitām karos. Pārgājienā un konkursā Ludzas un Ciblas jaunsargiem piebiedrojās arī viņu kaimiņvienības: Zilupes, Kārsavas un Viļakas novadu jaunsargu vienības.


 Informāciju sagatavoja:                                                                                                                                                                                                                                                 Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs