Bezmaksas interešu izglītība

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzība ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība.

 

Veselības aprūpes pasākumi

Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtība. Noteicošie normatīvie akti un vecāku iesniegums uz atmaksu.

Jaunsargu ikdiena 

Jaunsargu ikdiena ir apgūt jaunas iemaņas, prasmes un zināšanas, kas var noderēt ikdienas dzīvē. Kā piemēram orentēšanās prasmes apvidū, saldiedēšanās prasmes, patriotisku audzināšanu. Kā arī citu noderīgu zināšanu apguvi.

Kā kļūt par Jaunsargu

Pieteikšanās

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Jaunsardzes un informācijas centrs par bērna dalību kustībā «Jaunsardze» mācību gada sākumā slēdz līgumu ar viņa likumisko pārstāvi.

Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu. Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz gadu, ja jaunsargs vai likumiskais pārstāvis kārtējā mācību gada sākumā iesniedzis noslēgtajā līgumāparedzēto ārsta izziņu.

Uzņemšana

Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks ― 3 mēneši

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz Jaunsardzes un informācijas centra Novada nodaļas jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu –anketu.

Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu: “Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.” Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

Jaunsargu devīze ― “Augsim Latvijai!”

Tuvākie jaunsardzes punkti