Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

1. pārstāv jaunsargu intereses;

2. organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;

3. organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);

4. uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un JIC, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

Nr

Vārds, uzvārds

Novads

Vienība

1.

Roberts Kokins – JsP vadītājs

Vidzeme

Raunas jaunsargu vienība

2.

Marta Šermukšne – JsP vadītāja vietniece

Kurzeme

Talsu jaunsargu vienība

3.

Digna Ceraukste

Kurzeme

Talsu jaunsargu vienība

4.

Alise Samsonoviča

Latgale

Krāslavas jaunsargu vienība

5.

Rūdolfs Lukaševičs

Latgale

Daugavpils jaunsargu vienība

6.

Raivis Pugačs

Latgale

Rugāju jaunsargu vienība

7.

Elīna Mālniece

Vidzeme

Lubānas jaunsargu vienība

8.

Līva Klints

Zemgale

Rundāles jaunsargu vienība

9.

Jānis Bilkevičs

Zemgale

Iecavas jaunsargu vienība

10.

Aksels Audze

Rīga (5.)

Rīgas jaunsargu vienība

11.

Viktorija Teterovska

Rīga (5.)

Siguldas jaunsargu vienība