Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

1. pārstāv jaunsargu intereses;

2. organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;

3. organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);

4. uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un JIC, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

 

Vārds, uzvārds

Novads

Vienība

Eva Spriņģe – JsP vadītāja

Latgale

Rugāju novada jaunsargu vienība

Roberts Kokins – JsP vad. vietnieks

Vidzeme

Raunas novada jaunsargu vienība

Alise Leitāne

Zemgale

Ogres novada jaunsargu vienība

Kaspars Kalējs

Zemgale

Bauskas novada jaunsargu vienība

Egija Graudiņa

Zemgale

Jelgavas novada jaunsargu vienība

Viktorija Leščinska

Latgale

Ludzas jaunsargu vienība

Marta Šermukšne

Kurzeme

Rojas novada vienība

Imants Ambrosovs

Latgale

Daugavpils novada vienība

Adreāna Reilija Davidoviča

Kurzeme

Rojas novada jaunsargu vienība

Kitija Sinda Pauzere

Kurzeme

Priekules novada jaunsargu vienība