Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 5.novada nodaļas saimniecības pārziņa/darba aizsardzības speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

  • veikt materiāli tehnisko līdzekļu uzskaiti, izmantojot resursu vadības sistēmu HORIZON, uzglabāšanu un izsniegšanu atbilstoši reglamentējošajiem dokumentiem;
  • kontrolēt saimniecisko līgumu izpildi;
  • veikt tirgus izpētes un sagatavot tāmes;
  • piedalīties tehnisko specifikāciju un iepirkumu dokumentācijas izstrādē;
  • veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides uzraudzības pasākumus;
  • organizēt personāla un materiāli tehnisko līdzekļu pārvadāšanu, koordinēt autotransporta izmantošanu novada nodaļas ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-     nozarei atbilstoša vidējā profesionālā izglītība, vēlamas atbilstošas mācības – darba aizsardzība un drošība, ugunsdrošība;

-     atbilstoša profesionālā pieredze vismaz viens gads;

-     prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu HORIZON;

-     vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

-     izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā;

-     spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

-     prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-     B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 3. saimes IIB līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 22.februārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335376,  67335370, 67335351.

 

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.