Browse units

9Jaunsardzes centrs

10Direktors

11Plānošanas un organizācijas departaments

105Direktors

12Plānošanas nodaļa

114Vadītājs

115Vecākais eksperts metodiskajos jautājumos

116Vecākais eksperts mācību jautājumos

117Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos

119Sporta metodiķis

118Sabiedrisko attiecību speciālists

13Administratīvā nodaļa

106Vadītājs

107Lietvedis

108Vecākais referents

109Jurists

111Vecākais grāmatvedis

110Personāla speciālists

112Grāmatvedis

113MTL uzskaites un algu grāmatvedis

14Nodrošinājuma nodaļa

120Vadītājs

121Iepirkumu speciālists

124Vecākais ekonomists

125Vecākais referents

126Apgādes speciālists

122Darba aizsardzības speciālists/Saimniecības pārzinis

123IT Tīkla administrātors

21. novada nodaļa

127Vadības grupa

128Vadītājs

130Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos

129Vecākais referents

131Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists

347AM VAMOIC valdijumā esošajā objektā

23A. Spāģa Dunalkas pamatskola

25Aizputes vidusskola

24Aizputes pagasta pamatskola

26Alsungas vidusskola

27Ances pamatskola

28Ata Kronvalda Durbes pamatskola

29Auces vidusskola

30Bārtas pamatskola

31Bēnes vidusskola

32Brocēnu vidusskola

33Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

34Druvas vidusskola

394Dundagas pamatskola

35Dundagas vidusskola

350Durbes vidusskola

36Dzērves pamatskola

37Ezeres pamatskola

353Ēdoles pamatskola

38Grobiņas ģimnāzija

39J.Čakstes 10. vidusskola

40Jaunlutriņu pamatskola

41Jaunpils vidusskola

42Kalētu pamatskola

43Kalnu vidusskola

352Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola

44Kalvenes pamatskola

45Kandavas l/s tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

46Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

47Kapsēdes pamatskola

48Kazdangas pils

395Kolkas pamatskola

49Krotes pamatskola

50Kuldīgas Centra vidusskola

51Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

346Kursīšu pamatskola

52Laidzes pamatskola

53Laucienes pamatskola

55Liepājas 2.vidusskola

383Liepājas Raiņa 6. vidusskola

54Liepājas 15. vidusskola

56Liepājas Centra sākumskola

66Rojas vidusskola

57Mērsraga vidusskola

384Nīcas vidusskola

58Nīkrāces pamatskola

59O. Kalpaka 15. vidusskola

60Pampāļu pamatskola

348Pampāļu pamatskola

61Pāvilostas vidusskola

62Piltenes vidusskola

63Puzes pamatskola

65Pūres pamatskola

64Pūņu pamatskola

67Rucavas pamatskola

349Rubes pamatskola

68Sabiles vidusskola

69Saldus Sporta skola

70Saldus tehnikums

71Sikšņu pamatskola

72Skrundas vidusskola

73Smārdes pamatskola

74Stendes pamatskola

75Talsu pamatskola

355Talsu 2.vidusskola

76Tārgales pamatskola

356Talsu ģimnāzija

77Ugāles vidusskola

351Vaiņodes vidusskola

357Vandzenes pamatskola

354Vānes pamatskola

78Valdemārpils vidusskola

79Vārmes pamatskola

80Ventspils 4.vidusskola

81Ventspils Profesionālā vidusskola

82Zantes pamatskola

83Zemgales vidusskola

84Zirņu pamatskola

52. novada nodaļa

132Vadības grupa

135Vadītājs

133Vecākais referents

136Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists

134Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos

190Aglonas vidusskola

158Baltinavas vidusskola

154Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola