Izsludināta pieteikšanās skolām uz VAM programmu 2019./2020.gadam

Jūsu skolai ir iespēja 2019./2020.mācību gadā izvēlēties priekšmetu Valsts aizsardzības mācība (VAM) kā obligāti piedāvājamās izvēles priekšmetu. Informācijai:

  1. VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
  2. AiM  Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
  3. VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība)  valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
  4. Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
  5. VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Kas ir Valsts aizsardzības mācība?

Saeimas deputāti 2018.gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu pēc sešiem gadiem valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu.

Sākot ar 2018.gadu, to plānots ieviest kā pilotprojektu 14 vidusskolās, bet laikā no 2020. līdz 2024. gadam – kā obligāti piedāvājamu izvēles mācību priekšmetu. Pēc tam VAM visiem vidusskolniekiem un profesionālās izglītības iestāžu otrā un trešā kursa audzēkņiem būs obligāts mācību priekšmets.

2018.gada septembrī 14 skolās uzsāks Valsts aizsardzības mācību

Valsts aizsardzības mācības pilotprojektu pasniedzēju kontaktinformācija