Daugavpils jaunsargi apmeklē Latvijas Kara muzeju un Gaismas pili

Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

Šā gada 11. maijā 2. novada nodaļas Daugavpils pilsētas jaunsargu vienību jaunsargi devās ekskursijā uz Latvijas Kara muzeju. Muzeja stundā jaunsargi apmeklēja vairākas ekspozīcijas.

Vienā no ekspozīcijām „Karavīri un karamāksla 9.- 16.gs.” tika aplūkotas unikālas senlietas: kuršu un zemgaļu ieroči, 15.gs. lielgabala kamera, 16.gs. šautene ar rata atslēgu, kā arī kartes, senlaiku karavīru manekeni, piļu un pilsētu skatu atdarinājumi. “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920” ekspozīcija iepazīstināja par laiku, kad, Pirmajam pasaules karam noslēdzoties, Latvijas iedzīvotāji izmantoja iespēju veidot savu neatkarīgu valsti. Ekspozīcija „Latvijas valsts aizsardzība 1920.- 1940.” izstāstīja par Latvijas valsts drošības sistēmu, kas izveidojās pēc Latvijas Atbrīvošanas cīņu beigām 1920. gada 11. augustā, t.i., pēc Miera līguma noslēgšanas ar Padomju Krieviju.  Ekspozīcija „Latvija II pasaules karā” stāsts par abiem okupācijas režīmiem un šo režīmu bruņotajos spēkos iesaukto Latvijas iedzīvotāju likteņiem.  Ekskursijas otrajā daļā apmeklējām Latvijas nacionālo bibliotēku – “Gaismas pili”. Šeit jaunsargi tika iepazīstināti ar LNB misiju, tās uzdevumiem - darbību, tās krājumiem, telpu izvietojumu. Lielu iespaidu jaunsargiem atstāja “Gaismas pils” arhitektūra.

Ekskursijas noslēgumā dalībnieki bija nedaudz noguruši, bet tomēr visi bija gandarīti par redzēto un dzirdēto.


JIC 2. novada nodaļas Daugavpils pilsētas jaunsargu vienības

jaunsargu instruktors Ilmārs Suhockis