Notiks 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas ceremonija Mazsalacā

Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

2019.gada 16.maijā Mazsalacas vidusskolā pulcēsies pārstāvji no desmit Ziemeļvidzemes skolām – 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga tradīciju turpinātājām - tradicionālajā piemiņas karoga maiņas ceremonijā.

Plkst. 10.00 Mazsalacas vidusskolas pagalmā notiks pasākuma svinīga atklāšana, pēc kuras skolu komandas piedalīsies militārās aktivitātēs skolas teritorijā, bet pavadošie pedagogi un viesi – radošā darbnīcā (flīzīšu apgleznošana).

Šajā dienā Mazsalacas novada iedzīvotājiem būs iespēja  apskatīt izstādi par patriotiskās audzināšanas darbu skolās Mazsalacas novada Kultūras centrā un iepazīties ar Nacionālo bruņoto spēku demonstrēto militāro tehniku Mazsalacas pilsētas centrā.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi notikumiem, plkst. 13.45 piedalīties dalībnieku gājienā uz Varoņu birzīti un plkst.15.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā - svinīgā karoga maiņas ceremonijā. Ceremonijas laikā būs iespēja noskatīties 26 min. garu izglītojošu dokumentālu filmu „Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē” (režisors Kaspars Goba un scenārija autors Andris Vanadziņš).

Mazsalacas vidusskola Skolnieku rotas piemiņas karogu glabāšanā nodos Stalbes pamatskolai.

Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) īpaši nozīmīgas bija Cēsu kaujas 1919.gada jūnijā, kurās piedalījās Skolnieku rota. Cēsu Skolnieku rotai bija savs karogs. 1929.gadā tika izveidota  Skolnieku rotas karavīru biedrība, kas aktīvi darbojās kritušo biedru piemiņas saglabāšanā un skolu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Biedrība par saziedotajiem līdzekļiem atjaunoja karogu  un nolēma to veidot  kā ceļojošo piemiņas karogu un katru gadu nodot  glabāšanā uz gadu vienai no 9 Ziemeļlatvijas pilsētu – Cēsu, Valmieras, Limbažu, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Alūksnes un Mazsalacas ģimnāzijām. Padomju okupācijas laikā 1940.gadā karogs tika nodots glabāšanā Rīgā Latvijas Vēstures muzejā. 1997.gadā Cēsu rajona padome pēc M.Niklasa iniciatīvas ar Lāčplēša kara ordeņa kavaliera A.Amerika meitas A.Janosnes atbalstu uzšuva karoga kopiju un 1998.gadā, atklājot Cēsīs Uzvaras pieminekli, 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga nodošanas tradīciju skolām atjaunoja.

Šobrīd rotas karogs kā bijušo brīvprātīgo skolnieku varonības un drosmes simbols katru mācību gadu glabājas pēc kārtas kādā no 10 Ziemeļlatvijas skolām.

Pasākuma programma:


  • 9.00 -10.00 Ierašanās Mazsalacas vidusskolā, „Parka 30”, Mazsalacas pag., Mazsalacas novads. Reģistrēšanās, mājas darbu (plakātu) nodošana, brokastis skolas ēdnīcā.
  • 10.00 - 10.20 Pasākuma svinīgā atklāšana Mazsalacas vidusskolas pagalmā.
  • 10.30 - 12.30 Jauniešiem militārās aktivitātes jauktās komandās skolas teritorijā. No katras skolas 10 dalībnieku komanda – 6 zēni, 4 meitenes. Apģērbs – atbilstošs āra nodarbībām jebkuros laika apstākļos. Viesiem, pavadošajiem pedagogiem radošā darbnīca skolā 1.kabinetā (flīzīšu apgleznošana).
  • 12.30 -13.15 Pusdienas lauku virtuvē skolas teritorijā.
  • 13.15 -13.45 Gatavošanās gājienam, došanās uz Mazsalacas novada Kultūras centru, Rūjienas iela 1, Mazsalacā un stāšanās gājienam. Piedalās visu skolu delegācijas ar skolas karogu.
  • 13.45 - 15.00 Gājiens. Līdzi ziedi nolikšanai Igauņu kapos, P.Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē.
  • 15.00 - 16.00 Svinīgs pasākums, karoga maiņas ceremonija Mazsalacas novada Kultūras centrā.
  • 16.00 - 16.30 Dienas izvērtējums pie kafijas tases viesiem un delegāciju vadītājiem Mazsalacas novada Kultūras centra 2.stāva Mazajā zālē. Ieroču displeja apskate skolēnu delegācijām pilsētas centrā.
  • 16.30 Mājupceļš.

Papildu informācija par pasākumu – Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana, tālr. 29269671.