Saldū veiksmīgi aizvadīts jaunsargu instruktoru mācību seminārs

Jaunsardze
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No 6. līdz 16. janvārim Saldū veiksmīgi norisinājās Jaunsardzes un informācijas centra organizētais jaunsargu instruktoru mācību seminārs, kurā piedalījās 97 jaunsargu instruktori no visām Jaunsardzes novadu nodaļām.

          Šī mācību semināra laikā jaunsargu instruktori ieguva padziļinātas zināšanas un iemaņas, lai varētu jaunsargiem vadīt stacionārās kaujas šaušanas nodarbības ar mazkalibra ieročiem un arī citas paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības. Tāpat instruktori ieguva paplašinātas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, lai spētu nodrošināt jaunsargiem kvalitatīvu un drošu mācību procesu.

Paralēli intensīvajam mācību procesam un sagatavošanās posmam, seminārs iesākās ar G.Kalmes kunga lekciju ciklu par karavīru ētosu un valsts vēsturi, savukārt vakaros instruktoriem bija iespēja apmeklēt O.Kalpaka muzeju Airītēs.

Semināra organizāciju kapteine Ilze Leimane, kura bija šī semināra vadītāja, vērtē kā ļoti labu, jo viss esot noticis pēc plāna: Pirmajā nedēļā 67 Jaunsardzes instruktori apguva paplašinātās pirmās palīdzības prasmes, bet 22 instruktori ieguva nepieciešamo teorētisko un praktisko prasmi sagatavot un vadīt paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības jaunsargiem. Otrajā nedēļā 19 Jaunsardzes instruktori apguva praktiskajai kaujas šaušanai ar mazkalibra ieročiem plānošanai un vadīšanai nepieciešamās zināšanas. Visi semināra dalībnieki ieskaites testus nokārtoja sekmīgi un ieguva Jaunsardzes un informācijas centra noteikto instruktora kvalifikāciju attiecīgajā jomā.”

11.janvārī Saldus tehnikumu apmeklēja Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, lai sveiktu un pasniegtu sertifikātus jaunsargu instruktoriem, kuri bija sekmīgi pabeiguši apmācību kursu paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā un nodarbību sagatavošanā un vadīšanā. “Varbūt, ka mēs uzreiz neredzam rezultātu, kādu mūsu darbs dod Latvijas nākotnes drošībai, bet tas ir ļoti nozīmīgs, un es esmu jums pateicīgs par to, ko esmu no jums mācījies un, ka jūs to darāt, neskatoties uz nekādām grūtībām – gan fiziskām, gan, iespējams, morālām. Mums ir jādomā par Latvijas nākotni un jāatbalsta vienam otrs, ja mēs to nedarīsim, kurš gan cits? Galvenais mums pašiem ir to gribēt,” savā uzrunā jaunsargu instruktoriem teica aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Šis bija pirmais Jaunsargu instruktoru mācību seminārs šajā gadā, otrā semināra norise tiek plānota šā gada augustā militārajā poligonā “Lāčusils”.

Paldies Saldus tehnikumam par sniegto atbalstu, nodrošinot sadzīves apstākļus un ēdināšanu labā līmenī.

Informāciju sagatavojusi:
Katrīna Tiltiņa,
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv