Solījums barikāžu blāzmā

Jaunsardze
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

 

Laikā, kad visa Latvija piemin trauksmainos 1991.gada janvāra notikumus, kad izšķīrās mūsu valsts liktenis, š.g. 18.janvārī Viļakas un Baltinavas novadu jaunsargi pulcējās Baltinavas vidusskolā uz jaunsargu salidojumu, lai savu biedru klātbūtnē dotu jaunsargu solījumu, viktorīnās un stafetēs pārbaudītu savu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī baudīt draudzīgo atmosfēru muzikālo paužu laikā.

Uz svinīgo brīdi pulcējās vairāk nekā sešdesmit, Viļakas Valsts Ģimnāzijas, Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas, kā arī Rekavas un Baltinavas vidusskolu jaunsargi, kuri uzklausīja skolas direktora Imanta Slišāna patriotisko uzrunu latgaliešu valodā, vienojās kopīgā tautas lūgšanā ‘’Dievs, svētī Latviju’’, un noskatījās kā 27 jaunie biedri deva svinīgo solījumu.

Vakara turpinājumā jaunsargi varēja pārbaudīt sevi tādās militāri – patriotiskās un sportiskās aktivitātēs kā: AK-4 izjaukšana/salikšana, detaļu nosaukšanā, mezglu siešanā, dienesta pakāpju un roku signālu nosaukšana, kā arī tādās sportiskās aktivitātēs kā: basketbola soda metieni, florbola metieni pa vārtiem un šautriņu mešana.

Vakars noslēdzās ar labāko komandu apbalvošana, kas vērtētājiem sagādāja ne mazums pūļu, jo konkurence bija ļoti sīva.

Neizpalika arī daži individuālie apbalvojumi: piemēram Arvis Bičovskis ieroci AK-4 pāris minūtēs izjauca un salika ar aizsietām acīm.

Salidojuma sekmīgo norisi veicināja čaklie vienības instruktora palīgi: Baltinavas vidusskolas jaunsargi: Megija Bukša, Elija Logina, Māra Laganovska, Dace Logina, Egija Ločmele, Sonora Logina, Jēkabs Kašs un Raivis Logins. Mūzikas pauzes nodrošināja Mārtiņš Laganovskis.

Paldies Baltinavas vidusskolai un personīgi direktoram I.Slišānam par atbalstu salidojuma sagatavošanas un norises laikā.

Jaunsargu solījums

Informāciju sagatavoja:

Viļakas un Baltinavas novadu jaunsargu instruktors V.Keišs