Vairāk kā 80 jaunsargi piedalās 3.novada nodaļas 3.līmeņa nometnē

Nometne
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No 10. līdz 13. martam Valmierā norisinājās jaunsargu 3. līmeņa nometne, kurā piedalījās vairāk kā 80 jaunsargi no 3. novada.

Pirmajā dienā, iebraucot Valmierā, laika apstākļi mūs nelutināja, ziemai parādot zobiņus. Satraukums un mazliet neziņa par saviem spēkiem šaudījās mūsu galvās. Sadaloties nodaļās, Jaunsargi zinošu instruktoru pavadībā apguva topogrāfiju, kurā mācījās noteikt azimutu dabā un direkcijas leņķi kartē. Lauku kaujas iemaņās mācījās maskēties, noteikt mērķa virzienu un darboties komandā. Apguva pareizu granātas imitācijas mešanu. Ierindas mācībā, strādājot kā komandai, atrada kopēju soli un apguva pareizu komandu izpildi. Pirmajā palīdzībā parādīja savas zināšanas cilvēka elpināšanā, dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumā un iemācījās pareizu stabilo sānu pozu. Apguva daļēju ieroča izjaukšanu, salikšanu, un šaušanu ar mazkalibra ieroci G36.

Otrās dienas vakarā ar patriotiskām dziesmām mūs priecēja Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris ‘’Baltie bērzi’’. Jaunsargiem bija iespēja piedalīties diskusijā par medībām un 4. maija deklerāciju. Pēdējā nometnes dienā jaunsargu nodaļas piedalījās ierindas skatē. Neskatoties uz nogurumu un sāpošajām kājām, jaunsargi nezaudēja optimismu, kārtojot ieskaites, un 4 dienu laikā apguva visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas 3. līmeņa jaunsargam. Paldies instruktoriem, Zemessardzes 22.kājnieku bataljona un Valmieras Pārgaujas sākumskolas kolektīviem par atbalstu  nometnes organizēšanā!

Informāciju sagatavoja:

Varakļānu jaunsargu vienības jaunsargs Laura Slūka